Spēkā stājušās normas iedzīvotāju atbalstam Covid-19 slimības izplatības laikā

24. marts. 2020

22. martā stājās spēkā Valsts prezidenta Egila Levita izsludinātie grozījumi likumos saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību. Tie paredz vairākas izmaiņas arī sociālajā jomā, nodrošinot palīdzību maznodrošinātiem cilvēkiem, personām ar invaliditāti, kā arī darba devējiem.

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredz, ka ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pašvaldība varēs piešķirt pabalstu. Valsts nodrošinās mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no personai piešķirtā pabalsta krīzes situācijā, bet ne vairāk kā 40 eiro mēnesī vienai personai trīs mēnešu periodā.

Grozījumi paredz arī to, ka gadījumā, ja trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei beigsies pašvaldības sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņš, tad tas tiks pagarināts uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc šīs situācijas beigām.

Savukārt, bezdarbniekus līdz 2020. gada 31. decembrim varēs iesaistīt algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, ko īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām. Šajos darbos ikmēneša atlīdzības apmērs ir 200 eiro un par iesaistītajiem bezdarbniekiem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai.

Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) uzsver, ka ar grozījumiem likumā atrasts veids, kā palīdzēt cilvēkiem, kas COVID-19 uzliesmojuma laikā nonākuši krīzes situācijā:

“Tiek domāts par maznodrošinātiem cilvēkiem, par cilvēkiem, kas palikuši bez ienākumiem. Valsts uzņemas līdzdalību, lai palīdzētu saglabāt darbavietas un līdz ar to darba samaksu iedzīvotājiem kaut ierobežotā apmērā”.

COVID-19 krīzes regulējums paredz arī palīdzību cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem ārkārtējās situācijas laikā būs iespējams saņemt asistenta pakalpojumu līdzšinējā apmērā. Vienlaikus, ārkārtējās situācijas laikā nebūs saņemts personas iesniegums un dokumenti atkārtotai invaliditātes ekspertīzes veikšanai, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) iepriekš izdotais lēmums par invaliditāti tiks pagarināts automātiski uz sešiem mēnešiem.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91726-speka-stajusas-normas-iedzivotaju-atbalstam-covid-19-slimibas-izplatibas-laika

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa