Sociālā distancēšanās nav šķērslis profesionālās piemērotības noteikšanai!

29. aprīlis. 2020

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk - SIVA) speciālisti arī ārkārtējās situācijas laikā turpina sniegt profesionālās piemērotības noteikšanas (turpmāk - PPN) pakalpojumu, ar vienu niansi – attālināti.

Attālināti speciālistiem notiek gan darba sanāksmes, gan saziņa un darbs ar klientiem.

Iepriekšējā nedēļā ļoti veiksmīgi noritēja pirmais PPN pakalpojums attālināti. Pateicamies arī pirmajai klientei, kura kopā ar SIVA speciālistiem uzdrošinājās uzsākt pakalpojumu neierastā sadarbības veidā.

Organizējot pirmo attālināto PPN pakalpojumu, SIVA speciālistu komanda ir sapratusi, ka spēj nodrošināt pakalpojumu, sniedzot gan nepieciešamo atbalstu klientiem, gan konsultācijas, gan novērtējot teorētiskās zināšanas un prasmes, lai klients varētu saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu SIVA.

Tāpat kā līdz šim, SIVA nodrošina klientiem dažādu speciālistu – ārsta, psihiatra, fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa un sociālā darbinieka – konsultācijas. Klientiem pakalpojuma ietvaros ir iespēja arī attālinātā saņemt zināšanu, prasmju un spēju novērtēšanu, apzināt savas iespējas un vēlmes, un rezultātā saņemt ieteikumu profesionālās rehabilitācijas programmas apguvei Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Koledžā. Būtiski ir tas, ka šobrīd SIVA speciālisti novērtē tās klienta spējas un prasmes, kuras var novērtēt attālināti, bet pakalpojuma noslēgumā – pēc ārkārtas situācijas beigām – klientam būs jāierodas klātienē SIVA, lai saņemtu pakalpojuma noslēguma konsultācijas, vērtējumu un ieteikumus. Piemēram, tiekoties klātienē ar fizioterapeitu, tiks novērtēts klienta funkcionēšanas stāvoklis uz attiecīgo brīdi u.tml.

SIVA speciālisti darba organizēšanai izmanto ZOOM aplikāciju, kas ir ērts rīks gan informācijas apmaiņai ar klientiem, gan konsultāciju sniegšanai. Klientiem tiek nodrošināts arī IT speciālista atbalsts, pirms tiešsaistes konsultācijām sazinoties pa tālruni vai e-pastu, lai klients varētu veiksmīgi pieslēgties nodarbībām un konsultācijām.

Svarīgi! Lai saņemtu PPN pakalpojumu, klientam elektroniski ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;
  • iepriekš iegūtās izglītības dokuments (kopija);
  • ģimenes ārsta atzinums (U27) (derīgs 1 mēnesi pirms iesniegšanas SIVA), kurā norādīts pamatsaslimšanas diagnozes un blakussaslimšanas diagnozes kods.

! Aicinām izvērtēt iespēju doties pie ģimenes ārsta un lūdzam to darīt tikai tad, ja tiek ievēroti visi piesardzības noteikumi, iepriekš sazinoties ar ģimenes ārstu.

Pase vai identifikācijas karte ir jāuzrāda pakalpojuma saņemšanas pirmajā dienā. Ja ir mainīts vārds vai uzvārds, ir jāuzrāda vārda vai uzvārda maiņas apliecinošs dokuments.
Dokumentus pakalpojuma piešķiršanai var sūtīt uz e-pasta adresi: ppn@siva.gov.lv.

SIVA speciālisti PPN pakalpojumu attālināti sniegs ārkārtējās situācijas un valstī noteikto ierobežojumu laikā. Ja arī Jūs vēlaties saņemt PPN pakalpojumu attālināti, izmēģināt savas spējas, noskaidrot savas stiprās puses un izvērtēt tālāko iespēju mācīties Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai studēt SIVA koledžā, aicinām zvanīt darba laikā uz tālruni nr. 29187093 vai rakstīt uz e-pasta adresi: ppn@siva.gov.lv.

Šobrīd aicinām pieteikties 11.maija PPN pakalpojumam. Zvaniet vai rakstiet – SIVA speciālisti izstāstīs par visām niansēm un pakalpojuma saņemšanas iespējām.

Tiekamies tiešsaistē un pavisam drīz jau arī klātienē!
http://www.siva.gov.lv/jaunums/sociala-distancesanas-nav-skerslis-profesionalas-piemerotibas-noteiksanai.html

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa