Sociālā darba un sociālās pedagoģijas privātās augstskolas ATTĪSTĪBA izdevums

6. februāris. 2018

Šī avīzīte deviņdesmito gadu vidū iznāca kā laikraksta "Izglītība un kultūra" pielikums katra mēneša pēdējā ceturtdienā. "Attīstība" pirmā Latvijā sāka sagatavot sociālos darbiniekus, bet tolaik profesiju katalogā tāda specialitāte vispār nebija ierakstīta! Augstskola panāca, ka šī specialitāte Latvijā tiek atzīta.

Pirmajos gados studentus uzņēma ar ļoti lielu atlasi. Tos, kuriem viena augstākā izglītība jau bija, vai arī bija divu gadu darba stāžs. Proti, jau pieredzējušus cilvēkus, kuri savu izvēli bija pārdomājuši. Tā, kā augstskola bija privāta, tad mācības, saprotams, bija par maksu.

Kas ir rehabilitācija, kā strādāt ar tuviniekus zaudējušajiem cilvēkiem, no cietuma atbrīvotajiem, un, protams, arī ar tiem, kuriem ir smagas slimības, invaliditāte, un kuru ģimenēs ir šādi cilvēki – par to stāstīts arī šajā avīzītē.

Šī augstskola bija pirmā, kurā vienlaicīgi mācījās vairāki studenti ratiņkrēslos, jo telpas bija pieejamas. Attīstības studenti pirmie aktualizēja Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti, 1994.gada 3.decembrī, sarīkojot skaistu pasākumu Kinogalerijā Vecrīgā. Nākamajos gados šī diena jau tika atzīmēta plašākās telpās Kultūras namā Imanta.

Starp tiem, kuri augstskolu absolvēja pirmajos tās pastāvēšanas gados deviņdesmito gadu sākumā un vidū, bija Apeirona dibinātāji Ivars Balodis un Gunta Anča (vēlākā Sustento vadītāja), Rīgas domes labklājības departamenta darbinieks Mārtiņš Moors, bijusī Saeimas deputāte Žanete Vasaraudze, krīzes centra Dardedze konsultāciju daļas vadītāja Laila Balode, Rīgas Naktspatversmes vadītāja Dagnija Kamerovska un daudzi citi. Daudzi no viņiem piedalījās arī šo iestāžu izveidošanā, jo pirms tam to nebija.

Augstskolas Attīstība avīze

2018-03-08 15:07:28

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa