Slimnīcās ieviesīs vienotus pacientu prioritizēšanas principus

28. maijs. 2018

Lai nodrošinātu vienotu pieeju medicīniskās palīdzības saņemšanā ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļās nonākušiem pacientiem, plānots noteikt vienādus pacientu prioritizēšanas principus vienāda līmeņa slimnīcās – par to veselības ministre Anda Čakša ir vienojusies ar Latvijas Slimnīcu biedrību.

Pacientu prioritizēšanas mērķis ir nodrošināt veselības aprūpes savlaicīgumu un pieejamību, kā arī optimālu pacienta veselības stāvokļa novērtēšanu. Šobrīd slimnīcas darbojas pēc atšķirīgiem pacientu prioritizēšanas principiem, ņemot vērā atšķirīgās pacientu plūsmas un resursu pieejamību. Kaut šo iemeslu dēļ nav iespējama vienota pacientu prioritizēšanas protokola izstrāde, vienādu principu noteikšana vienāda līmeņa slimnīcām būtu atbalstāma.

Tikšanās laikā ar Latvijas Slimnīcu biedrību tika pārspriests arī jautājums par medicīnas darbinieku darba samaksas izmaiņām saistībā ar Satversmes tiesas lēmumu, kas paredz no 2019. gada 1. janvāra atteikties no pagarinātā normālā darba laika. Slimnīcas tuvākajā laikā apkopos informāciju par nepieciešamo līdzekļu apmēru un situāciju ar speciālistu un personāla pietiekamību, lai spētu pacientiem nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu netraucētu sniegšanu pēc atteikšanās no pagarinātā normālā darba laika.

Tāpat tikšanās laikā pārrunāti citi jautājumi, piemēram, E-veselības aktualitātes un turpmākā rīcība sistēmas pilnveidei. Slimnīcu pārstāvji atzina, ka ir atrisinātas vairākas problēmas, kas iepriekš tikušas akcentētas, piemēram, rezidentu darbs e-veselības sistēmā vai e-DNL pagarināšanas iespējas, pacientam nokļūstot citā ārstniecības iestādē. Vienlaikus vēl ir risināmi jautājumi, tostarp ar slimnīcu lokālo informācijas sistēmu izstrādātājiem, lai darbs e-veselības sistēmā būtu ērts.

“Profesionāla, konstruktīva un uz rezultātu orientēta saruna, ietverot jautājumus, kas būtiski gan slimnīcām kā iestādēm, slimnīcu darbiniekiem un pats galvenais – pacientiem,” pēc tikšanās atzina veselības ministre Anda Čakša.

www.vm.gov.lv

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa