Sabiedrības integrācijas fonda projekts

11. decembris. 2019

"Aktīva interešu aizstāvība"

Projekta mērķis ir realizēt aktīvu interešu aizstāvību sabiedriskā labuma ietvaros, nacionālā līmenī un īstenot tādas aktivitātēs, lai pēc iespējas vairāk aktivizētu cilvēku ar invaliditāti nevalstiskās organizācijas, tai skaitā arī pašus cilvēkus ar invaliditāti.

Latvijā cilvēku ar invaliditāti jomā nevalstiskās organizācijas nav vienotas. Katra no organizācijām cenšas sasniegt savus mērķus. Bet neveidojot tos kopīgus, ir grūti panākt kādas konkrētas izmaiņas gan valsts, gan arī pašvaldību līmenī. Piemēram, atšķirīgā attieksme par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības politiku un nepieciešamajām izmaiņām likumdošanā kā arī dažādu uzskatu lobēšana ir panākusi to, ka izmaiņas valsts līmenī nenotiek vispār. Vai nevienojoties par nepieciešamajām prasībām būvniecībā cilvēkiem ar redzes traucējumiem, vadlīnijas pat vienas pilsētas ietvaros tiek veidotas nesaprotami un bieži vien tikai ķeksīša pēc. Šādus piemērus var nosaukt daudz. Arī eksperti, kas ir bijuši pēdējo gadu laikā no ārvalstīm ir uzsvēruši, ka trūkst kopīga, vienota spēka. Šī projekta ietvaros mēs gribētu dalīties ar savu pieredzi. Izmantojot Apeirons biedru pārstāvniecību dažādās padomēs, darba grupas un citos veidojumos, aicināt nozares NVO kopā un diskutēt par sasāpējušiem jautājumiem un kopā spriest par vēlamajiem rezultātiem, kurus gaida cilvēki ar invaliditāti. Projektā esam iecerējuši dalīties ar savām zināšanām un arī mazākas NVO iesaistīt interešu aizstāvības procesā. Esam iecerējuši uzmanību pievērst arī reģionālajām NVO, lai viņām ir iespēja izteikt savu viedokli , ja valstī tiek pieņemti kādi svarīgi lēmumi. Veicināsim aktīvāku interneta resursu izmantošanu un aicināsim izteikt viedokli arī neklātienes formās, organizējot aptaujas. Organizēsim kopīgas tikšanās, kurās būs iespēja dalīties savā pieredzē un veiksmes stāstos, kā arī uzzināt aktuālo informāciju un iesaistīties interešu aizstāvībā nevis “post factum”, bet iepriekš izsakot savu viedokli. Tādējādi arī organizācijām būs iespēja piedalīties dažādos projektos, ko organizē citas biedrības, bet pats galvenais būs iespēja uzzināt savlaicīgu, nesagrozītu un saprotamu informāciju, kas ir pamats aktīvai interešu aizstāvībai.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa