Sekss un seksualitāte – Tabu? Laužam stereotipus kopā ar Ziemeļvalstu kolēģiem

31. maijs. 2021

Šī gada 1. jūnijā Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” noslēdz projektu “Breaking taboos by networking!”, kura vadmotīvs un galvenā tēma ir cilvēki ar invaliditāti un seksualitāte.

sex

2019.gada rudenī dalībnieki no Latvijas un Somijas devās uz Dāniju, lai uzsāktu projektu “Breaking taboos by networking!”. Projekta mērķis – rosināt diskusiju par seksualitāti cilvēkiem ar invaliditāti, lai projekta noslēgumā izveidotu video rullīšus par šo tabu tēmu. Pirmajā projekta tikšanās reizē, kas norisinājās Dānijā – organizācijā TV-GLAD, dalībnieki diskutēja starp cilvēkiem ar un bez invaliditātes, kā arī veica ielu aptaujas, lai noskaidrotu, ko cilvēki domā par seksualitāti un cilvēkiem ar invaliditāti, un vai maz tie ir savienojami termini.

Otrajā projekta periodā, kas notika 2020.gada pavasarī Latvijā, Apeirons aicināja Dānijas un Somijas kolēģus pie sevis, lai veidotu scenārijus un uzsāktu filmēšanas procesu, kas tika finalizēts šī gada pavasarī Somijā ar organizācijas NEO-OmaPolku atbalstu. Pēdējais projekta posms norisinājās attālinātā veidā un rezultējās ar sešpadsmit video par un ap seksualitāti.

Video rullīšu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību šai nozīmīgajai tēmai un raisīt diskusijas par to.

Seksuālās tiesības ir cilvēktiesības, kuru pamatā ir ANO Cilvēktiesību konvencija. Mīlestība un seksualitāte nepieciešama visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, vai viņiem ir vajadzīgs īpašs atbalsts. Kā jūs justos, ja jums būtu aizliegts izteikt seksualitāti? Vai nodarboties ar seksu? Cilvēkiem ar invaliditāti ir tādas pašas seksuālās vajadzības kā citiem, un visiem jābūt tiesībām un brīvībai izmantot savu seksualitāti!

Par šo tēmu ir jārunā! To nevar vienkārši noklusēt un ir jāpanāk vienlīdzīga attieksme pret visiem. Viesojoties Dānijā un pārrunājot tēmu ar Somijas kolēģiem cita starpā tika satikti cilvēki, kuri negaidīti bija kļuvuši par vecākiem, jo nebija zinājuši kā rodas bērni.

Projekta laikā tika izveidota video sērija, lai veicinātu diskusiju un palīdzētu dzimumizglītībā.

Video sērija pieejama tīmekļvietnē https://breaktaboos.com/lv/sakums/ ar subtitriem latviešu valodā.

Projekts tiek līdzfinansēts ar Nordplus atbalstu.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa