Saredzi citādāk!

1. aprīlis. 2019

Kurzemes plānošanas reģions rīko Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros īstenota sociālās jomas projekta "Saredzi citādāk" LLI-212 noslēguma konferenci "Pasaule man, es pasaulei" š.g. 5. aprīlī Liepājā.

Konference veltīta sociālās jomas jautājumiem Latvijā un Lietuvā, īpaši vides pielāgošanai personām ar redzes un kustību traucējumiem. Konferencē uzstāsies LR Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs, kurš iepazīstinās ar ministrijas aktualitātēm šajā jomā, ar pieredzi vides pieejamības veicināšanā dalīsies Liepājas pilsēta, Lietuvas pilsētu Kretingas un Klaipēdas pārstāvji dalīsies pieredzē par sociālo pakalpojumu sniegšanu un sadarbību starp valsts un nevalstisko sektoru, Kurzemes plānošanas reģions prezentēs projekta “Saredzi citādāk” rezultātus, kas divu gadu laikā paveikts Latvijā un Lietuvā projektu partneru teritorijās, kā arī par dabas tūrisma izaicinājumiem stāstīs Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Dabas tūrisms visiem” vadītāja.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa