“Sajūtu vakariņās” piedalījušies 120 darba devēji, veicinot savu izpratni par cilvēku ar invaliditāti izaicinājumiem darba tirgū

30. novembris. 2022

Darba devēji atzinīgi novērtē iespēju caur sajūtām paplašināt savu izpratni par cilvēku ar invaliditāti darba pieredzi, saskarsmi un gūt atbildes par neskaidro un dažādiem pieņēmumiem. Kopumā trīs Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) un Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” rīkotajās “Sajūtu vakariņās” piedalījušies 120 darba devēju, kas neformālā gaisotnē iepazinās ar izaicinājumiem, kurus ik dienu piedzīvo cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem.

“Sajūtu vakariņu” mērķis bija parādīt no cita skatupunkta iespējas personu ar invaliditāti nodarbināšanai un iedrošināt sniegt viņiem darba iespējas. ““Sajūtu vakariņas” sniedz jaunu un inovatīvu pieeju, kā palīdzēt darba devējiem saskatīt iespējas un caur pašu sajūtu pieredzi gūt padziļinātu izpratni par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu. Tādējādi mēs aicinām paplašināt skatupunktu, padomāt par situācijām no dažādiem aspektiem, pamudināt arī vairāk strādāt ar empātiju un aizdomāties par to, ko ikviens kā darba devējs un vienkārši sabiedrības loceklis var darīt, lai veidotu iekļaujošāku gan darba vidi, gan sabiedrību kopumā,” uzsver Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Pasākumā bija iespēja ne tikai izjust to, kā ir baudīt maltīti, ja nav pieejama kāda no maņām – redze, dzirde, pirkstu veiklība, bet arī dzirdēt pieredzes stāstus par iespaidiem un saskarsmi darbā, atspēkojumus par daudziem sabiedrībā dzirdētiem mītiem un dalīties pārdomās par to, kas nepieciešams, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. Darba devēju ieskatā ļoti svarīga ir informācijas pieejamība un plašāk vajadzētu skaidrot  par normatīvajos aktos noteikto saistībā ar prasībām cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai, kā arī par pieejamajiem atbalsta pasākumiem, piemēram, nodokļu atvieglojumu veidā, finansējumu vides pielāgošanai un darba vietu iekārtošanai. Darba devēji kā būtisku minēja ne tikai attieksmes maiņu un izglītošanas pasākumus, tai skaitā mentora pieejamību, bet arī nodrošināt plašāku atbalstu darba devējiem, lai iekārtotu darba vietas, varētu sniegt nepieciešamos atbalsta pasākumus darbiniekiem un sekmētu vēlmi dot darba iespējas.

“Būtisks priekšnosacījums pozitīvām pārmaiņām ir sabiedrības spēja pieņemt dažādību. Tieši katra paša attieksmei un rīcībai ir milzu loma. Ikviens cilvēks ir vērtība. Ja pacentīsimies iepazīt cilvēkus ar invaliditāti un viņu ikdienu, sadarboties, pamanīsim, ka viņi ir tādi paši cilvēki kā mēs un nav pelnījuši nevienlīdzīgu attieksmi tikai savas invaliditātes dēļ. Ikvienam gribas dzīvot tāpat kā pārējiem – strādāt, nopelnīt sev iztiku un dzīvot patstāvīgi,” atgādina Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis. 22. novembra “Sajūtu vakariņu” videoierakstu ikviens var noskatīties Sabiedrības integrācijas fonda Facebook lapā:https://www.facebook.com/SIFlv/videos/661216578887867.

Kampaņā “Sajūti. Sadzirdi. Saproti.” viena no svarīgām mērķauditorijām ir darba devēji. Saeimas Analītiskā dienesta pētījumā par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem nodarbinātību secināts, ka tiek nodarbināti vien 14,5 % personu ar garīga rakstura traucējumiem, tikmēr personām ar citiem funkcionālo traucējumu veidiem nodarbinātības rādītājs ir no 42 līdz 46 %. Eiropas Savienībā vidēji 50,8% personu ar invaliditāti ir nodarbinātas.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa