Rīgas Domes vēlēšanas 2020. Partiju skatījumi uz sociālajiem jautājumiem

24. jūlijs. 2020

2020. gada 29. augustā mūsu zināšanas un izvēles noteiks to, kā dzīvosim Rīgā un kādus deputātus ievēlēsim. Tāpēc lasīsim programmas, izvērtēsim un izvēlēsimies labākās.

Dažādu NVO aktīvisti šajās vēlēšanās kandidē vairākās partijās, un programmās redzams arī viņu ieguldījums. 
Šeit ir izraksti no partiju īsajām (4000 zīmju) programmām. Ar garajām programmām var iepazīties partiju mājaslapās vai citos resursos. Partijas sarindotas tādā secībā, kādā to saraksti atradīsies vēlēšanu iecirkņos.
Par sociālajiem jautājumiem Apeirons veido arī video intervijas ar partiju pārstāvjiem, kuras būs redzamas mūsu mājaslapā un sociālajos tīklos. Par to ievietošanu mājaslapā informēsim atsevišķi. 

1. Politiskā partija “Alternative”

Samazināsim nekustamā īpašuma nodokli un palielināsim sociālo atbalstu. Tas dos ikvienai ģimenei iespēju ietaupīt līdz 1000 eiro gadā.
Atjaunosim 50 procentu līdzfinansējumu programmu daudzdzīvokļu māju renovācijai. Palielināsim tā fondu līdz 2 miljoniem eiro. Tas sniegs iespēju katru gadu atjaunot 55 mājas.

Palielināsim pabalstu jaunajām māmiņām līdz 500 eiro.
Samazināsim rindas bērnudārzos par 500 vietām gadā. Šodien rindā gaida 2500 ģimenes. Pēc pieciem gadiem — nulle.

2. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un brīvībai/LNNK”, Latvijas Reģionu Apvienība.

Rīga bez šķēršļiem. Kopā ar cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošām organizācijām veidosim ilgtermiņa programmu vides pieejamībai, lai pilsētā ērtāk varētu pārvietoties un atpūsties personas ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu ratiņiem.

Veicināsim iedzīvotāju veselību, atbalstot veselīgu dzīvesveidu. Sadarbosimies ar valsts iestādēm veselības aprūpes pilnveidošanā, jo īpaši epidemioloģiskās drošības jomā. Atjaunosim un pilnveidosim sporta infrastruktūru.

Attīstīsim un modernizēsim sociālos pakalpojumus, lai tie būtu vērsti uz individuālām klientu vajadzībām (senioriem, bērniem ar invaliditāti, sociāli mazaizsargātām ģimenēm ar bērniem, kā arī ģimenēm krīzes situācijās). Sadarbībā ar nozares organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem attīstīsim sociālos pakalpojumus ģimenēm, kuras ilgstoši sastopas ar grūtībām.

Veicināsim audžuģimeņu veidošanos, atbalstīsim adopciju un aizbildniecību, lai līdz minimumam samazinātu bērnu uzturēšanos bērnu institūcijās.

Strādāsim, lai nākamajā Eiropas Savienības projektu finansējuma periodā Latvijas pašvaldībām būtu pieejams finansējums ieviest vides pieejamības (universālā dizaina) risinājumus un vecpilsētu ielās bez grūtībām varētu pārvietoties ar ratiņkrēslu vai bērnu ratiņiem. Kā prioritāti izvirzot UNESCO mantojumā iekļautās Rīgas vecpilsētas ielu un ietvju vides pieejamību.

Prioritāri un lielākā apmērā palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru cilvēkiem ar invaliditāti.

Panāksim, lai Sociālās uzņēmējdarbības uzņēmumiem par tiem darbiniekiem, kas ir ar 1. un 2. grupas invaliditāti, nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Strādāsim, lai iespēju robežās celtu invaliditātes pensijas pilngadīgām personām un arī bērniem, vecākiem, kuri kopj bērnus ar īpašām vajadzībām.

3. Partija “Gods kalpot Rīgai”

Sociālais atbalsts nemazināsies. Saglabāsim visus esošos pabalstus, pakalpojumus.

Bezmaksas sabiedriskais transports senioriem un skolēniem. Brīvpusdienas skolās un bērnudārzos.

Labāka aprūpes pieejamība mājās, lielāks atbalsts ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem.

Tālākizglītība pieaugušajiem pieprasīto profesiju apguvei. Bezmaksas latviešu valodas kursi arī turpmāk.

4. Politiskā partija “KPV LV”

Vairāk nekā viena trešā daļa pilsētas iedzīvotāju ir sociāli atbalstāmo personu lokā. Ir dabiski, ka mums jārūpējas par bērniem, līdz viņi pieaug, par vecākiem, kad viņiem pienāk pensijas vecums, par slimajiem. Tāpēc pamanīsim, negaidīsim, palīdzēsim un neaizmirsīsim – nevienam nav apsolīta mūžīga veselība

5. Jaunā Saskaņa

Prioritāte ir sabiedrības neaizsargātākas daļas, bērnu un pensionāru labklājība. Bezmaksas pusdienas skolās no 1. līdz 12. klasei ieskaitot.

Visiem bērniem nodrošināt pakalpojumus bērnu dārzos, pie kam izglītību ar bilingvālās apmācības iespējām. Nodrošināt brīvu iespēju izvēlēties, kādā valodā apgūt izglītību Rīgas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.

6. Attīstībai/Par!, “Progresīvie”

Mūsu pirmais uzdevums būs pārvarēt Covid-19 šoku. Lai cilvēkiem ir darbs, bērniem skola un pacientiem – ārsti. Lai ikviens jūtas drošs un neviens nepaliek novārtā. Tāpēc mēs investēsim papildus vismaz 350 miljonus eiro ekonomikas “sildīšanā”, sociālajā drošībā un pilsētvides sakārtošanā – pirmkārt, ielu, ietvju un tiltu salabošanā.

Sociālajā jomā progresīvi ieguldīsim par trešdaļu vairāk. Mums svarīgāks ir nevis pabalstu skaits, bet gan tāds sociālais darbs, kas palīdz cilvēkiem izrauties no nabadzības, bērniem augt veselīgās ģimenēs un senioriem – būt aktīviem un noderīgiem.

Visiem Rīgas bērniem no pusotra gada vecuma būs vieta bērnudārzā. Pašvaldība taisnīgi līdzfinansēs arī privātos bērnudārzus un pilnveidos aukļu pakalpojumus. Visās skolās no pirmās klases varēs apgūt angļu valodu, IT, dabaszinātnes un mākslu interešu izglītībā. Veicināsim visu, arī īpašo bērnu mācības kopā skolās tuvu mājām un nevienu bērnu tajās neļaus pazemot.

Veicināsim cilvēku ar invaliditāti iespējas autonomi funkcionēt sabiedrībā (darbs, izglītība, brīvais laiks u. c.) un viņu stigmatizācijas mazināšanu, rūpējoties par bezbarjeru publisko telpu: ēkas, infrastruktūra un informatīvā vide, kas kalpo autonomai un brīvai cilvēka dzīvei neatkarīgi no viņa invaliditātes; iekļaujoša izglītība; vienmērīgs sociālo pakalpojumu pārklājums; minimālie ienākumi, kas nodrošina cilvēka cienīgu dzīves kvalitāti.

Panāksim, ka visā Latvijā pieejami pakalpojumi ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, un sociāli iekļaujoša attieksme kļūst par normu, nevis izņēmumu. Turpināsim attīstīt un pilnveidot asistentu pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti. Vienkāršosim atskaišu sistēmu, mazināsim birokrātiskās prasības pakalpojuma saņemšanai. Atbalstīsim audžuģimenes, palielinot finansiālu atbalstu, apmācības iespējas, specializāciju. Pieaugušajiem valsts sociālās aprūpes centru iemītniekiem nodrošināsim kopienās balstītas pusceļa mājas.

7. Jaunā vienotība

Kompensēsim veselības aprūpes izdevumus senioriem 100 eiro apmērā gadā. Palielināsim Sociālā dienesta kapacitāti. Sociālie darbinieki pelnīs 1100 eiro. Atvērsim jaunus dienas centrus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lai novērstu vardarbību pret sievietēm un bērniem ģimenēs, pašvaldības policija un Valsts policija sadarbosies ar Sociālo dienestu un nevalstisko sektoru. Apkarosim mobingu izglītības iestādēs.

8. Zaļo un Zemnieku savienība.

Ieviesīsim līdzfinansējumu medikamentu iegādei sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Atjaunosim pilsētas 1.slimnīcai neatliekamās palīdzības slimnīcas statusu.

Palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu līdz 1500 EUR.

Nodrošināsim atbalstu rehabilitācijai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, sadarbībā ar ārpakalpojumu sniedzējiem. Plānosim pašvaldības rehabilitācijas centra izveidi.

Paplašināsim pašvaldības nodrošināto asistenta pakalpojumu saņēmēju loku.

Uzlabosim paliatīvās aprūpes pieejamību.

9. “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

“Saskaņa” ir vienīgā partija Latvijā, kas izpildījusi visus savus vēlētājiem dotos solījumus sociālajā jomā. Neviens, izņemot mūs, nevar saglabāt pilnvērtīgu sociālo atbalstu rīdziniekiem.

Rīgā netiks atcelta neviena sociālā programma no tām, kas ieviestas pēdējos desmit gados. Mēs plānojam ieviest arī jaunas atbalsta formas. Piemēram, no 2021. gada Rīgā piešķirt 500 eiro lielu pabalstu katram jaundzimušajam.

10. “Latvijas Krievu savienība

Miljarda lielais Rīgas budžets un papildus simtiem miljoniem eiro ES līdzekļu nāks sociālo garantiju saglabāšanai, ceļu, mājokļu, skolu un bērnudārzu celtniecībai un remontam.
Saglabājot atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā un ievērojot citu pašvaldību pieredzi, panāksim bezmaksas braukšanu visiem rīdziniekiem.

11. Jaunā konservatīvā partija

Sadarbībā ar IZM – adekvāti apmaksāts asistents bērniem ar īpašām vajadzībām. Uzmanības centrā – iekļaujošu izglītības programmu un metodikas izstrāde. Interešu izglītības sistēmas izveide bērniem ar īpašām vajadzībām.

Ar atbalsta programmām nodrošinās minimālo ienākumu €200 mēnesī nestrādājošiem pensionāriem.

12. Partija “Vienoti Latvijai”

Iedzīvināsim risinājumus sociāli mazaizsargāto cilvēku iesaistei darbībai pilsētas labā, saņemot par to atlīdzību.

13. Nacionālā Savienība Taisnīgums

Uzskatam, ka nav iespējams runāt par sociāli taisnīgu, tautsaimniecības attīstību veicinošu un ilgtspējīgu nodokļu politiku, ja netiek vienādota minimālā alga ar reālo iztikas minimumu un neapliekamo minimumu. Ņemt nodokļus no ienākumiem, kas ir zemāki par iztikas minimumu ir amorāli.

14. Rīcības partija

Bezmaksas sabiedriskais transports (ieskaitot mikroautobusus) pensionāriem, skolniekiem, studentiem, invalīdiem un maznodrošinātām personām.

Bezmaksas skolēnu pusdienas no 1 – 12 klasei.

Pilnā apjomā atjaunota bezmaksas virtuvju karstu pusdienu programma cilvēkiem bez noteiktas dzīves vietas, patversmju gultasvietu palielinājums atbilstoši nepieciešamībai.

Dome izmaksā ik mēnesi pabalstu katram invalīdam, maznodrošinātam, vientuļam vecākam ar bērnu 100 EUR apmērā.

15. Centra partija

Par sociāliem jautājumiem nekas nav rakstīts.

 

Plašāku informāciju par programmām, kandidātu sarakstiem un vēlēšanu iecirkņiem var iegūt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā https://www.cvk.lv/lv 

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa