Bolderājā atklāts jauns veselības un sociālo dzīvojamo telpu komplekss, kurā tiks piedāvāti jauni sociālie pakalpojumi

15. jūnijs. 2020

Piektdien, 12. jūnijā, Bolderājā svinīgi atklāja pabeigto pirmo būvniecības kārtu jaunajam Rīgas domes sociālajam projektam - Mežrozīšu ielā 43 realizēts trīs savstarpēji saistītu sociālo dzīvojamo māju projekts 12 832 m2 platībā.

Rīgas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītāja vietnieks Artis Lapiņš: “Man ir liels prieks šodien atklāt šo vērienīgo projektu. Jauna infrastruktūra vienmēr ir liels pienesums pilsētas attīstībā, vēl jo vairāk, ja tas ir pienesums sociālajai jomai. Es īpaši gribētu uzvērt, ka šis objekts definē jaunus standartus, un gan plānotājiem, gan būvniekiem būs kur censties nākamajos projektos. Novēlu, lai rīdzinieki novērtē un izmanto šī centra priekšrocības.”

Rīgas domes Labklājības departamenta direktore Irēna Konrāde: “Ir ļoti uzteicami, ka Rīgā turpinās aizsāktās sociālās palīdzības plānošanas iestrādes. Mums jau ir veiksmīgi piemēri Imantā un Ķengaragā, kur zem viena jumta ir gan sociālais dienests un dienas centrs, gan sociālā māja un veselības centrs, kas nodrošina rajona iedzīvotājiem visus attiecīgos pakalpojumus vienuviet. Lai šajā ēkā realizējas viss iecerētais!”

Jau šovasar, ievērojot ierobežojumus, pakāpeniski būs pieejama ēka ar 218 dažādu sociālo grupu dzīvokļiem, no tiem 178 ir vienistabas dzīvokļi, 37 divistabu, 3 trīsistabu servisa dzīvokļi un 69 projektēti atbilstoši vides pieejamības prasībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (servisa dzīvokļi). Ir 4 speciālas telpas ratiņkrēsliem ar 44 uzlādes vietām. Dzīvojamās telpas aprīkotas ar trauksmes signalizācijas pogām.

“Servisa dzīvokļu izbūve SIA “Velve” ir bijusi ļoti vērtīga pieredze un sniegusi lielu gandarījumu, īstenojot vienu no mūsu galvenajām misijām – labākas, kvalitatīvākas pilsētvides veidošanu, būvējot ēkas cilvēkiem un ņemot vērā katras jaunbūves funkciju un uzdevumu. Vai tās būtu skolas, stadioni, telpas kultūras pasākumiem vai sociālās mājas – ikvienā projektā ieguldām visu savu pieredzi un uzmanību, lai ikviens rīdzinieks gūtu mūsdienīgu, funkcionālu un estētiski pievilcīgu arhitektūras pieredzi,” uzrunājot klātesošos, teica Kaspars Rokens, SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs.

Ēku kompleksā bez sociālajiem un servisa dzīvokļiem atradīsies veselības centrs, kas aizņems 3997 m2. Papildus jau ierastajiem pakalpojumiem būs pieejami peldbaseini pieaugušajiem un zīdaiņiem, fizioterapijas un rehabilitācijas telpas ar vingrošanas zāli. Plānots veikt arī funkcionālo un radioloģisko diagnostiku.

Dienas stacionārs aprīkots ar modernu operāciju zāli. Te atradīsies arī Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs “Bolderāja”, daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs, kurā nodrošinās dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem un dienas centra pakalpojumu pilngadīgām personām, kā arī sociālos pakalpojumus vecākiem ar garīgās attīstības traucējumiem ar bērniem, un Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība.

Pasākumā piedalījās Rīgas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītāja vietnieks Artis Lapiņš, Rīgas pilsētas izpilddirektora p.i. Iveta Zalpētere, Rīgas veselības centra valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Vasaraudze, Labklājības departamenta direktore Irēna Konrāde, Mājokļu un vides departamenta direktors Anatolijs Aļeksejenko, SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” valdes priekšsēdētāja Inga Cerbule, būvkompānijas SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens u.c.

Projekts finansēts no Rīgas pašvaldības budžeta un aizņēmuma Valsts kasē. Ir izstrādāts arī šī rajona tālākās attīstības apbūves priekšlikums. Par otrās kārtas uzsākšanu un finansēšanu domei jāpieņem atsevišķs lēmums. Otrajā kārtā paredzēts strādāt pie četru sociālo dzīvojamo māju būvniecības projekta aptuveni 16 800 m2 platībā, ar kopējo dzīvokļu skaitu ne mazāku kā 471, ja tiks izbūvēti vienistabas dzīvokļi, vai 350, ja tiks izbūvēti dažāda lieluma dzīvokļi. Paredzētas arī nedzīvojamās telpas, tai skaitā arī dienas aprūpes centram.

Mežrozīšu ielā 43 realizēts trīs savstarpēji saistītu sociālo dzīvojamo māju projekts. Ēku kompleksā bez sociālajiem un servisa dzīvokļiem atradīsies veselības centrs, Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs “Bolderāja”, daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, kurš ietver sevī dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem un dienas centra pakalpojumu pilngadīgām personām, sociālais pakalpojums vecākiem ar garīgās attīstības traucējumiem ar bērniem un Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība.

Rīgas domes Labklājības departamenta pārraudzībā Mežrozīšu ielas ēku kompleksā būs vairāki sociālie pakalpojumi.

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs, kurš pārcelsies uz jaunajām telpām no Dolomīta ielas 1, Rīgā. Jaunajās teritoriālā centra telpās varēs vērsties Daugavgrīvas, Bolderājas u.c. tuvāko apkaimju iedzīvotāji, kuriem nepieciešamas konsultācijas, atbalsts un palīdzība sociālās situācijas risināšanā, t.sk., jautājumos par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, kurā dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem varēs saņemt līdz 25 bērniem un dienas centra pakalpojumu pilngadīgām personām līdz 50 personām dienā. Pakalpojuma ietvaros paredzēts bērniem sniegt nepieciešamo atbalstu un praktiskās iemaņas, kas vērstas uz bērna iekšējo resursu attīstīšanu, veicinot stabilu mācību ieradumu nostiprināšanu, sociālo un komunikācijas prasmju uzlabošanu, veiksmīgai sadarbībai ar vienaudžiem, integrācijai izglītības iestādē, kā arī ārpusskolas aktivitāšu iesaistē.

Savukārt, pilngadīgām personām tiks sniegts nepieciešamais atbalsts sociālo prasmju saglabāšanā un attīstīšanā, sociālo kontaktu veidošanā, pašiniciatīvas veicināšanā, izglītošanās procesa veicināšanā un brīvā laika saturīgā pavadīšanā.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs būs pieejams darba dienās un tajā būs iespēja iesaistīties dažādās sociālās, fiziskās un radošās aktivitātēs, atbalsta un pašpalīdzības grupās, saņemt speciālistu konsultācijas, izmazgāt veļu un vienkārši saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Sociālās rehabilitācijas programmas klientēm ar garīga rakstura traucējumiem un viņu bērniem ar izmitināšanas pakalpojumu varēs saņemt 4 klientes ar garīga rakstura traucējumiem un viņu bērni, primāri ar zīdaiņiem. Šī sociālās rehabilitācijas programma tiks nodrošināta, lai veicinātu personas sadzīves un sociālo prasmju, sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, dzīvot neatkarīgi ar atbalsta personu palīdzību, kā arī, lai mazinātu risku bērna nokļūšanai ārpus ģimenes aprūpē. Tiešā mērķauditorija: pilngadīgas personas (mātes) ar funkcionāliem traucējumiem t.i. garīga rakstura traucējumiem un viņu bērni vecumā līdz 3 gadiem (ieskaitot). Pakalpojums plānots katrai klientei 2 gadu garumā, kuru laikā būtu jāattīsta klientes prasmes līdz tādam līmenim, ka kliente ar atbalstu vai patstāvīgi spēj aprūpēt savu bērnu.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība nodrošina ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un jauniešiem, sniedz psihosociālu un informatīvu atbalstu struktūrvienībā 0dzīvojošo bērnu un jauniešu ģimenēm, sociālā riska grupu ģimenēm ar bērniem, kā arī veic preventīvo un psihosociālo darbu ar bērniem un jauniešiem pirms un pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas līdz 24 gadu vecumam.

Plānots, ka Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā uzturēsies līdz 16 bērniem un jauniešiem, kuriem divos atsevišķos ģimenes tipa dzīvokļos tiks nodrošināta diennakts uzraudzība un viss nepieciešamais ikdienai un dzīvošanai.

SIA “Rīgas veselības centrs” filiāle “Bolderāja” pārcelsies uz mūsdienīgām un profesionāli aprīkotām telpām, jo šobrīd veselības centrs darbojas trīs adresēs: Kapteiņu ielā 7, Slimnīcas ielā 2 – 1a, Mežrozīšu ielā 22. Filiāle “Bolderāja” piedāvā dažādus medicīniskos pakalpojumus un plašas diagnostikas iespējas Bolderājas, Buļļu, Vakarbuļļu, Voleru un Krēmeru teritoriju iedzīvotājiem, kā arī ikvienam, kurš vēlas uzlabot savu veselību.

Pakalpojumi tiek nodrošināti gan valsts kvotu ietvaros, gan par maksu. Filiāles galvenie darbības virzieni: ambulatorā palīdzība, t.sk. ģimenes ārstu un dežūrārstu pakalpojumi, plaša spektra speciālistu pieejamība, profilaktiskās apskates (t.sk. medicīniskās komisijas), diagnostiskie izmeklējumi, vakcinācija un procedūras. Jau šovasar filiālē plānots uzsākt multifunkcionāla fizikālās un rehabilitācijas medicīnas centra darbu gandrīz 1500 m² platībā.

Mežrozīšu 43

https://www.riga.lv/lv/news/bolderaja-atklats-jauns-veselibas-un-socialo-dzivojamo-telpu-komplekss?19492

https://www.riga.lv/lv/news/rigas-sociala-sistema-paplasina-sniegto-pakalpojumu-klastu?19490

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa