Reirs: Specializēto audžuģimeņu ieviešana palīdzēs izskaust bērnunamus

4. jūnijs. 2018

No 1. jūlija, kad spēkā stāsies grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, tiks ieviesti divi specializēto audžuģimeņu veidi - krīzes audžuģimenes, kurām jāuzņem bērns (t. sk. zīdainis, no vardarbības cietušais, ar funkcionāliem traucējumiem) jebkurā diennakts laikā, un specializētās audžuģimenes bērniem ar invaliditāti, kuriem izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Specializētās audžuģimenes statusu nevarēs iegūt abās specializācijās vienlaicīgi.

Šādām ģimenēm, kā arī esošajām audžuģimenēm, viesģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem atbalstu sniegs speciāli atbalsta centri. Tie būs komersanta, biedrības vai nodibinājuma izveidotas institūcijas, kas piesaistīs jaunas audžuģimenes, aizbildņus, viesģimenes un adoptētājus, nodrošinās apmācības un psihosociālā atbalstu šīm grupām, nodrošinās audžuģimenes psiholoģisko izpēti, kā arī atlīdzības aprēķināšanu un izmaksu specializētajām audžuģimenēm un veiks citus atbalsta pasākumus.

To paredz Ministru Kabineta noteikumu projekti “Audžuģimenes noteikumi” un “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi”, kas ceturtdien, 31. maijā, izsludināti valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāpieņem valdībā.

“Tas ir nākamais solis ceļā uz Latviju brīvu no bērnunamiem. Specializēto audžuģimeņu modeļa ieviešana radīs apstākļus, kad bērni, kas dažādu iemeslu dēļ būs šķirti no bioloģiskām ģimenēm, nenonāks institūcijās. Savukārt tām profesionālām ģimenēm, kas uzņemsies šīs lielās rūpes, valsts nodrošinās finansiālo un sociālo drošību”, uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

“Audžuģimenes noteikumu” projekts cita starpā nosaka audžuģimenes un specializētās audžuģimenes statusa piešķiršanas un izbeigšanas kārtību, kārtību, kādā bērnu ievieto audžuģimenē un specializētā audžuģimenē vai izbeidz viņa uzturēšanos tajā, bērna un audžuģimenes, tai skaitā specializētās audžuģimenes tiesiskās attiecības un savstarpējās personiskās un mantiskās attiecības, audžuģimenes un specializētās audžuģimenes sadarbības kārtību ar atbalsta centru un bāriņtiesu.

Savukārt, lai nodrošinātu jaunveidojamo atbalsta centru sniegto pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanu un pārraudzību, Labklājības ministrija ar tiem slēgs līgumus, kuros iekļaus pakalpojuma pārraudzības un informācijas aprites kārtību, finanšu un statistikas pārskatu iesniegšanas nosacījumus, kā arī citus pakalpojuma sniegšanai būtiskus nosacījumus.

www.lm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa