Ramona Petraviča: “Sperts būtisks solis cilvēku ar invaliditāti integrēšanai darba tirgū”

28. novembris. 2019

Invaliditātes lietu nacionālās padomes (ILNP) sēdē panākta vienošanās par izmaiņām normatīvo aktu regulējumā, kas ilgu laiku bija būtisks juridisks un birokrātisks šķērslis cilvēku ar invaliditāti iekļaušanai Latvijas darba tirgū.

Labklājības ministre Ramona Petraviča: “Šobrīd Latvijā strādā aptuveni ceturtā daļa personu ar invaliditāti. Taču vēlme iekļauties darba tirgū būtu daudz lielākam to skaitam. Tagad kopīgi vienojoties un gūstot NVO sektora atbalstu, esam raduši risinājumu iestrēgušai problēmai, kas kavē personu ar invaliditāti integrēšanu darba tirgū un vienlaikus risinātu darbaspēka trūkumu. Pēc daudzu gadu diskusijām tiek sperts būtisks solis šī jautājuma sakārtošanā.”

Padomes dalībnieki vienojušies par priekšlikumu Darba likumā izņemt aizliegumu uzteikt darba līgumu personai ar invaliditāti. Grozījumus likumā plānots izsludināt valsts sekretāru sanāksmē vēl līdz gada beigām.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvis, darba tiesību eksperts Jānis Pumpiņš uzsvēra, ka darba devēju ierobežojošas normas izslēgšana no Darba likumā būtu ievērojams atvieglojums darba devējiem tikt pie darbiniekiem. Vēl vairāk – darba devēji ļoti labprāt iesaistītu darbā šos cilvēkus, ja tas nebūtu saistīts ar birokrātiskiem apgrūtinājumiem un ierobežojumiem turpmākajā sadarbībā. Tas kalpotu arī par iemeslu pārskatīt savu darba vietu iekārtojumu, izvērtēt iespējas to uzlabošanai, nodrošinot vides pieejamību un pielāgojot biroja aprīkojumu. Kā pozitīvu pārmaiņu LDDK vērtēja arī darbinieku diskriminācijas novēršanu atalgojuma jautājumos.

Latvijas Nedzirdīgo biedrības Centrālās valdes priekšsēdētāja Sandra Gerenovska ir pārliecināta, ka daudzās nozarēs, kur Latvijā ir izteikts darba roku trūkums, labs atbalsts un problēmas risinājums būtu tieši cilvēki ar invaliditāti. Vairāki darba devēji esot jau griezušies biedrībā un interesējušies par iespējām nodarbināt cilvēkus ar, piemēram, dzirdes traucējumiem.

Rosinājums virzīt izmaiņas Darba likumā guva vienprātīgu ILNP sēdes dalībnieku atbalstu.
2019. gada oktobrī Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) uzskaitē ir 195 751 persona ar invaliditāti. No tām bērni – 8328, pilngadīgie 187 474 (1. grupa – 27 225,2. grupa – 87 969, bet 3. grupa – 75 189 personas) . Pašlaik strādā ir 51 416 personas ar invaliditāti.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91538-ramona-petravica-sperts-butisks-solis-cilveku-ar-invaliditati-integresanai-darba-tirgu

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa