“Prozas lasījumi 2021” pasākumu video ieraksti ar surdotulkojumu vai subtitriem latviešu valodā

16. februāris. 2022

Latvijas Rakstnieku savienības YouTube kanālā pieejami vairāki literatūras festivāla “Prozas lasījumi 2021” pasākumu video ieraksti ar surdotulkojumu vai subtitriem latviešu valodā.

Video: https://youtube.com/playlist?list=PLmcpBKMDwhexNMIKKgg8mh6tdaaN3zT51

Pandēmijas laika stāsti – ar surdotulkojumu latviešu zīmju valodā

Prozas brokastis – ar surdotulkojumu latviešu zīmju valodā

Muzejnieku stāsti – ar subtitriem latviešu un angļu valodās

Diskusija “Baltijas literatūra pasaulē: tulkošanas izaicinājumi un iespējas” – ar subtitriem latviešu valodā

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa