Piesakies apmācībām par : Atbalsta sniegšana ģimenēm, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem

30. marts. 2023

Apmācības ir viens no svarīgākajiem izmaiņu procesa stūrakmeņiem. Lai plānotu, sniegtu un nodrošinātu kādu pakalpojumu cilvēki sākumā ir jāiepazīst. Lai nodrošinātu kvalitāti un cilvēka cieņai atbilstošus pakalpojumus, apvienība Apeirons piedāvā apmācības.

Apmācību programma ( 42 stundas)

Mērķauditorija: Dažādu atbalsta un aprūpes pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina atbalstu ģimenēm, kurās ir cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā bērniem.

Apmācību mērķis ir sniegt vispārēju ieskatu par cilvēku ar dažāda veida invaliditāti iespējām un vajadzībām, lai atvieglotu pakalpojuma sniedzēju komunikāciju ar cilvēkiem ar invaliditāti un paaugstinātu pakalpojuma kvalitāti.

Uzdevumi: Apmācību laikā dalībnieki iegūs vispārēju ieskatu par dažāda veida funkcionāliem traucējumiem, kā arī par dažādiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, kurus tie izmanto un vecāku skatījumu par atbalsta personāla nepieciešamajām prasmēm. Tāpat dalībnieki gūs priekšstatu par komunikācijas un saskarsmes risinājumiem ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī teorētiski apgūs tehnisko palīglīdzekļu nozīmi un ergonomiku un praktiskās nodarbībās iepazīsies ar palīglīdzekļu veidiem un to izmantošanas iespējām.

Apmācību kopējais mērķis ir izglītot aprūpes pakalpojuma sniedzējus, lai cilvēki ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem varētu realizēt savas ES Regulās ietvertās tiesības. Apmācības ir sadalītas divos vertikālajos līmeņos – teorētiskajā un praktiskajā, tādējādi ietverot gan vispārējas zināšanas par funkcionāliem traucējumiem un tās izpausmēm, gan arī praktiskas nodarbības par cilvēku ar invaliditāti iespējām pārvietoties, sensorām un iekļaujošās vides vajadzībām, valsts un pašvaldības atbalstu, izmantojamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem un citiem jautājumiem.

Apmācību laikā pasniedzēji strādā gan ar dažādiem izdales materiāliem un uzskatāmiem palīglīdzekļiem, gan arī izmanto dažādas interaktīvas darba metodes, tādējādi radot plašāku priekšstatu par doto tēmu.

Visi pasniedzēji ir atzīti savas jomas speciālisti, tādējādi tiek garantēts plašs skatījums uz invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem. Lekcijas ir balstītas uz praktiski izmantojamām lietām, aptverot arī teorētiskās pamatnostādnes.

📌Piesakies apmācībām šeit: https://forms.gle/Js4kQaQsab1BpgrV7

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa