«Latvenergo» ārkārtējās situācijas laikā par kavētiem maksājumiem elektroapgādi neatslēgs

20. marts. 2020

Ņemot vērā ārkārtas situāciju un tās iespējamo ietekmi uz klientiem, pašlaik un līdz situācijas beigām Elektrum nodrošinās elektroenerģijas piegādi, neveicot elektroapgādes atslēgšanu dēļ kavētiem maksājumiem.

Elektrum rūpīgi seko līdzi situācijai ar Covid-19 izplatību un situāciju Latvijā un atbilstoši tai izvērtējam iespējamo risinājumu ieviešanu.

Latvenergo koncernā savlaicīgi ir īstenoti primārie pasākumi klientu un darbinieku drošībai. Īpaša vērība pievērsta iekšējās informācijas nodrošināšanai kopš pirmajām pazīmēm par Covid-19 plašāku izplatību. Latvenergo koncerna vadība jau iepriekš ir atcēlusi jebkurus komandējumus, mācības un pulcēšanos, darbinieki instruēti, kā ievērot drošības pasākumus, kā arī ir ierobežoti ražotņu un muzeja apmeklējumi. Visi drošības pasākumi tiek īstenoti saskaņā ar Ministru kabineta, EM, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) un atbildīgo valsts institūciju pieņemtajiem lēmumiem un sniegtajām rekomendācijām, atbilstoši tām regulāri atjaunojot drošības pasākumus. AS “Latvenergo” veido tādu darba organizāciju, kas samazina tiešos kontaktus, nodrošina iespēju ievērot augstas higiēnas prasības un sniedz regulāru informāciju par jaunākajām rekomendācijām Covid-19 izplatīšanās samazināšanai. AS “Latvenergo” noteiktie pasākumi un izmaiņas darba organizācijā reglamentē darbinieku ikdienas rīcību, sapulces, attālinātā darba organizēšanu, dokumentu apriti, sadarbību ar darbuzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem, sadarbības partneriem, kā arī visu līmeņu struktūrvienību vadītāju pienākumus.

Klientiem AS “Latvenergo” turpinās nodrošināt visus Elektrum pakalpojumus un klientu apkalpošanā jebkura jautājuma atrisināšana notiks ar attālinātiem saziņas veidiem. Uz ārkārtas stāvokļa laiku ir slēgti Elektrum klientu apkalpošanas centri Rīgā un Daugavpilī. Aicinām klientus izmantot pašapkalpošanās portālu elektrum.lv, mobilo lietotni Elektrum vai sazināties ar mūsu klientu servisu pa tālruni 8400. Aicinām klientus ar izpratni uztvert minētās izmaiņas, kā arī to, ka uz ārkārtējās situācijas laiku ir slēgts Elektrum Energoefektivitātes centrs Jūrmalā un Enerģētikas muzejs Ķegumā, kā arī tā krātuve Rīgā. Par jebkurām izmaiņām, kas varētu ietekmēt klientu apkalpošanu, tiks ziņots.

https://latvenergo.lv/lv/jaunumi/preses-relizes/relize/latvenergo-valdibas-un-atbildigo-instituciju-nodrosinata-informacija-uztur-augstu-gatavibu-darbam-arkartejas-situacijas-apstaklos

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa