Par servisa suņiem un suņiem pavadoņiem.

1. oktobris. 2018

Servisa suns ir speciāli apmācīts suns, kurš ikdienā palīdz cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tādi ir suņi-pavadoņi, suņi-nedzirdīgiem cilvēkiem, suņi-cilvēkiem ar epilepsiju, suņi–cilvēkiem ar diabētu.

Suns-pavadonis tiek sagavots neredzīgiem/vājredzīgiem cilvēkiem. Suns pavadonis palīdz klientam orientēties maršrutā, brīdinot par šķēršļiem. Suns-pavadonis palīdz atrast krustojumu, gājēju pāreju, izejas/ieejas durvis, trepes, liftu, pieturu, brīvu vietu, utt.

Suns-asistents tiek sagatavots cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Suns-asistents palīdz atnest dažādus priekšmetus, atvērt/aizvērt durvis, atvilktnes, skapjus, ir apmācīts piepildīt/iztukšot veļas mašīnu, izslēgt/ieslēgt gaismu u.c. Suns-asistents vajadzības gadījumā var pasaukt palīdzību.

Suns nedzirdīgiem cilvēkam tiek apmācīts uzrādīt dažādus sadzīves skaņu avotus, piemēram, durvju zvans, klauvēšanu, modinātāju, bērna raudāšanu, signalizāciju, mobilā telefona zvanu.

Suns cilvēkam ar epilepsiju tiek apmācīts nospiest ārkārtas izsaukuma pogu un atnest pirmās palīdzības komplektu.

Suns cilvēkam ar diabētu tiek apmācīts uzrādīt pazeminātu vai paaugstinātu cukura līmeni dienas un arī nakts laikā, nospiest ārkārtas izsaukuma pogu, atnest pirmās palīdzības komplektu.

Audžuģimeņu veidi.

Pastāv 6 veida audžuģimenes:
1. Kucēniem;
Servisa suņa apmācība sākas jau no kucēna 2 mēnešu vecuma. Tā ir socializācija un sākotnējā apmācība, ko veic audžuģimene vienu gadu. Tās ietvaros audžuģimene kucēnam iemāca pirmās paklausības komandas (sēdēt, gulēt, palikt, vietā, nedrīkst utt.). Iepazīstina ar cilvēka gaitām (t. sk. brauciens ar automobili, liftu utt.). Ir svarīgi, lai suns ilgstoši nebūtu viens pats, tāpēc biedrība iesaka audžubērnu ņemt visur līdzi.
2. Īslaicīgai jaunā suņa izmitināšanai;
Profesionālā apmācība sākās no suņa 1,2 gadu vecuma pēc testēšanas un veterinārmedicīniskām pārbaudēm. Apmācības ilgums no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem. Šajā laikā var rasties dažādas situācijas, kad treneris sunim nav pieejams (slimības, atvaļinājuma, aizņemtības dēļ), tāpēc nepieciešamas audžuģimenes, kurās suns šajā laikā var uzturēties un būt aprūpēts.
3. Speciālo apmācību veikšanai;
Servisa suņiem ir nepieciešamas arī audžuģimenes, kuras var veikt suņu speciālo apmācību pasākumus (socializācija, utt.). Šiem uzdevumiem tiek piesaistītas īpaši pieredzējušas audžuģimenes.
4. Slimiem servisa suņiem;
Atsaucīgas audžuģimenes ir nepieciešamas arī slimu (piem., pēcoperācijas periodā) servisa suņu izmitināšanai un aprūpei.
5. Vaislas suņiem;
Lai suns kļūtu par pavadoni, viņa vecākiem jābūt pārbaudītiem un veseliem. Šādu vaislas suņu aprūpei tiek meklētas audžuģimenes, kuras ar laiku vēlas suni paturēt, jo no viena vaislas suņa tiek iegūti 2 – 3 metieni, bet pēc tam suns pāriet audžuģimenes īpašumā.
6. Pensionētiem servisa suņiem;
Kad servisa suns nespēj pildīt savus pienākumus, viņš dodas “pensijā”. Ja sunim nav iespējams palikt neredzīgā/vājredzīgā turētāja ģimenē, tad viņš nonāk atpakaļ biedrības aprūpē, kas meklē jaunus saimniekus suņa vecumdienām.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa