28 Feb

Notiks tematiskā diskusija par sociālo darbu izglītības iestādē

27. februāris. 2020

Labklājības ministrija projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros piektdien, 28. februārī, plkst.13.00 Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā Latvijā, notiks tematiska diskusija par dažādiem aspektiem, kam ir būtiska ietekme uz sociālā darba speciālistu profesionalitāti un sociālo dienestu darba efektivitāti.

2019. gadā LM sāka aktualizēt sociālā darbinieka darbības specifiku citas jomas iestādē, ārpus pašvaldības sociālā dienesta. Šogad, turpinot aizsākto, organizējam diskusiju par sociālā darbinieka vietu, lomu un izaicinājumiem izglītības iestādē.

Ņemot vērā, ka no 2019. gada Latvijā augstskolas vairs neuzņem studējošos sociālo pedagogu studiju programmās un sociālo pedagogu kompetenču apgūšana tiks iekļauta augstskolu sociālā darba studiju programmās, vēlamies veidot diskusiju par sociālā darbinieka nepieciešamību un lomu šodienas izglītības vidē gan pirmsskolā, gan skolā, kā arī par atšķirīgo un kopīgo ar sociālo darbu sociālajā dienestā. Diskusijas laikā runāsim par sociālo pedagogu un citu izglītības iestādēs strādājošo speciālistu profesionālajiem pienākumiem atbalstošas vides veicināšanā un par sociālā darbinieka nākotnes izglītības un profesionālās pilnveides vajadzībām darbam izglītības iestādēs.

Diskusijā piedalīsies Ventspils 6. vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Lana Švarca, Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa, Cēsu pilsētas vidusskolas skolotāja Ineta Lāce – Sējāne, Rīgas sociālā dienesta vecākā sociālā darbiniece Jana Pūķe, pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītājas vietniece Ligita Dambe, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore Dita Nīmante, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece Baiba Bašķere, Latvijas sociālo pedagogu federācijas padomes locekle Iveta Upīte, Labklājības ministrijas projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” vecākā eksperte Liesma Ose, Edurio izglītības speciāliste Lauma Tuča, kā arī citi izglītības un sociālā darbā jomā iesaistītie speciālisti.

Diskusiju vadīs izglītības konsultante un supervizore Inga Pāvula.

Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2023. gada decembrim.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91653-notiks-tematiska-diskusija-par-socialo-darbu-izglitibas-iestade

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa