11 Dec

Notiks tematiskā diskusija par sociālo darbinieku ārstniecības iestādē

5. decembris. 2019

Labklājības ministrija (LM) projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros turpina tematisko diskusiju ciklu veltītu dažādiem aspektiem, kam ir būtiska ietekme uz sociālo dienestu darba efektivitāti un sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Cikla ietvaros jau notikušas septiņas tematiskās diskusijas – par ētiku sociālajā darbā, sociālā darba izglītības izaicinājumiem, sociāla darba specifiku lauku vidē, sociālo darbinieku slodzi, atbalsta sistēmu pusaudzim un viņa ģimenei Latvijā, kā arī par dažādību sociālajā darbā.

Cikla astotā diskusija “Sociālais darbinieks ārstniecības iestādē” notiks trešdien, 11. decembrī, plkst. 13.00, Kaņepes Kultūras centrā, Skolas ielā 15, Rīgā.

Šobrīd lielajās Latvijas valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs kopā strādā no 30 līdz 50 sociālā darba speciālistu. Sociālā darbinieka klients ārstniecības iestādē ir persona ar vairākām sociālām problēmām, no kurām vismaz viena ir saistīta ar nopietniem veselības traucējumiem vai to radītajām sekām, bet citas ar sarežģītām attiecībām ģimenē, mājokļa un ienākumu trūkumu, vardarbību ģimenē, atkarību problēmām u.c., līdz ar to, lai palīdzētu klientam, sociālajam darbiniekam ārstniecības iestādē ir jābūt plašām zināšanām. . Šīs zināšanas ir ne tikai par sociālās palīdzības, aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem, juridiskiem jautājumiem, bet arī par veselības aprūpes un rehabilitācijas sistēmu, par slimību specifiku un to izraisītām sekām gan klientam, gan ģimenei kopumā.

Lai arī sociālais darbs ārstniecības iestādē pastāv vairākus gadu desmitus, joprojām vairumā gadījumu sociālā darbinieka loma ir neskaidra un nenoteikta. Sociālā darbinieka darba uzdevumi un pienākumi dažādās ārstniecības iestādēs var atšķirties atkarībā no darba devēja izpratnes par sociālā darba specifiku. Tāpat nav izveidota normatīvā bāze sociālā darba pakalpojuma saņemšanai ārstniecības iestādēs, kas sekmētu vienotu izpratni par sociālā darbinieka vietu, lomu un uzdevumiem ārstniecības iestādē, sadarbību ar citiem ārstniecības iestādes speciālistiem un starpnozaru profesionāļiem.

Diskusijas laikā tiks runāts par sociālā darbinieka vietu ārstniecības iestādē, par profesionālās kompetences robežām, profesionālo identitāti, par sadarbību ar citiem profesionāļiem gan ārstniecības iestādes ietvaros, gan ārpus tās, kā arī par nepieciešamību pēc medicīniskā sociālā darba specializācijas un normatīvā bāzes, kas nostiprinātu sociālā darba statusu ārstniecības iestādē.

Diskusijā piedalīsies ārstniecības iestāžu darbinieki – sociālie darbinieki un citi profesionāļi, Labklājības un Veselības ministrijas pārstāvji, eksperti sociālā darba izglītības jomā, pašvaldību sociālo dienestu darbinieki, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Diskusiju vadīs psihoterapeite un sertificēta supervizore Diāna Indzere.

Pieteikumus gaidīsim līdz 8. decembrim, aizpildot reģistrācijas anketu: http://www.visidati.lv/aptauja/1507885477/ (vietu skaits ierobežots)!

Diskusija tiks straumēta tiešraidē. Diskusijas videoieraksts būs pieejams Labklājības ministrijas mājaslapā.

Diskusijas norises laiks: 11. decembris, 13:00-17:00.

Diskusijas norises vieta: Kaņepes kultūras centrs, Skolas iela 15, Rīga.

Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2023. gada decembrim.

Diskusija “Sociālais darbinieks ārstniecības iestādē”

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91546-notiks-tematiska-diskusija-par-socialo-darbinieku-arstniecibas-iestade

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa