Notiks diskusija par sociālās palīdzības organizatora darba specifikai nepieciešamo izglītības kvalifikāciju un kompetencēm

13. jūnijs. 2022

Reaģējot uz sociālo darbinieku un sociālās palīdzības organizatoru trūkumu sociālajos dienestos, kā arī nodrošinot pēctecību 2021. gada pētījumam “Par sociālās palīdzības organizatora darba saturu pašvaldību sociālajos dienestos un darba kvalitatīvai izpildei nepieciešamajām kompetencēm”, 14. jūnijā notiks klātienes diskusija par ​sociālās palīdzības organizatoram darba specifikai nepieciešamo izglītības kvalifikāciju un kompetencēm.

Svarīgi ir kopīgi nonākt pie labākā risinājuma sociālo dienestu cilvēkresursu uzlabošanai. Sociālās palīdzības organizators pašvaldību sociālajos dienestos veic iedzīvotāju materiālās situācijas novērtēšanu un piešķir sociālās palīdzības pabalstus.

Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes locekle un Saldus sociālā dienesta vadītāja Ina Behmane uzsver: “Šobrīd ir kritisks sociālo darbinieku trūkums. Trūkst arī sociālās palīdzības organizatoru. Ir jādomā jauni risinājumi cilvēkresursu piesaistei, neaizmirstot par nepieciešamās izglītības un kompetenču prasmēm kvalitatīvai darba izpildei. Mums ir jābūt nepārtrauktā izaugsmē, jāpēta, jāvērtē un jāmainās, jo šodienas pasaule no mums prasa tūlītēju pielāgošanos. Arī sociālās palīdzības organizatora izglītības prasības šobrīd ir jāpārskata.”

Diskusija norisināsies otrdien, 14. jūnijā, plkst. 13.00 “Koka Rīga” telpās, Krāsotāju ielā 12, Rīgā. Tajā aicināti piedalīties gan ar sociālās palīdzības organizatora pienākumu veikšanu, gan izglītības jautājumu saistītie speciālisti. Diskusija skatāma arī tiešsaistē: https://fb.me/e/3fwGtgG4S. Tās video ieraksts būs pieejams Labklājības ministrijas mājaslapā.

Diskusiju vadīs socioloģijas doktore, nodibinājuma „Baltic Institute of Social Sciences” valdes locekle Inese Šūpule. Paneļa daļā piedalās Labklājības ministrijas Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta direktore Ilze Skrodele-Dubrovska, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte, Rīgas sociālā dienesta vadītāja Guna Eglīte un vecākā sociālā darbiniece sociālās palīdzības jomā Rīgas sociālā dienesta teritoriālajā centrā “Daugava” Aļona Logina. Savukārt diskusijas otrā daļā klātesošie dalībnieki līdzdarboties jautājuma risināšanā, strādājot darba grupās un noslēgumā prezentējot veicamās izmaiņas un prasības par sociālās palīdzības organizatoram nepieciešamo izglītību.

Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Tas uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2023. gada decembrim.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa