Konferenci “Iekļaujošs dizains 2018.: domā, plāno, veido ikvienam” iespējams skatīties internetā

22. oktobris. 2018

Labklājības ministrija 18. oktobrī organizēja konferenci, kuras mērķis ir apvienot ekspertus no Baltijas un Ziemeļvalstīm, ikvienu interesentu – ES fondu finansējuma saņēmējus, politikas veidotājus, pētniekus, dizainerus, arhitektus, plānotājus, lietotājus un praktiķus – visus, kas interesējas par iekļaujošā dizaina sasniegumiem, kas vērsti uz būvētās vides un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamību ikvienam.

Konferencē notika diskusijas par iekļaujošā dizaina, pētniecības un politikas veidošanas nākotni. Tiks pārrunāta iekļaujošā dizaina kā stratēģijas vērtība un demonstrēti gan Latvijas, gan Ziemeļvalstu piemēri. Tāpat tiks pārspriests arī tas, kur attiecībā uz pieejamību Latvijā atrodamies šobrīd, kas būtu darāms tālāk, kā iedzīvināt iekļaujošā dizaina idejas un vērtības, kā lauzt stereotipus. Meklēsim risinājumus, kā iekļaujošu dizainu padarīt pašsaprotamu, lai ikvienam mūsu sabiedrībā būtu vienlīdzīgas iespējas visās dzīves norisēs.

Tāpat konferencē tika diskutēts par to, kur šobrīd atrodama Latvija attiecībā uz vides pieejamību, kas būtu darāms tālāk, kā iedzīvināt iekļaujošā dizaina idejas un vērtības, kā arī lauzt stereotipus. Tiks meklēti arī risinājumi, kā padarīt iekļaujošu dizainu par pašsaprotamu lietu, lai ikvienam sabiedrībā būtu vienlīdzīgas iespējas ar citiem piedalīties visās dzīves norisēs.

Video ieraksts ir 7. 30 stundas garš, ietverot vairākas pauzes. https://youtu.be/9Wd3PDJZuAE

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa