Nodarbinātības valsts aģentūra aicina darba meklētājus ar invaliditāti pieteikties dalībai pasākumā “Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti”

20. februāris. 2023

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba meklētājus ar invaliditāti piedalīties ikgadējā pasākumā „Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti”. Šogad tikšanās ar darba devējiem visā Latvijā norisināsies no 1. līdz 31.martam. Darba meklētāji tiksies ar uzņēmumu un iestāžu pārstāvjiem, lai darba vidē klātienē vai videokonferenču platformā Zoom iepazītu nodarbinātības iespējas.

Informācija par aktuālajiem pasākumiem un darba devēju piedāvājumi visa mēneša laikā tiks publicēti un regulāri aktualizēti NVA vietnes sadaļā „Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti” (https://www.nva.gov.lv/lv/atverto-durvju-dienas-uznemumos-personam-ar-invaliditati-informacija-darba-mekletajiem).

Lai pieteiktos, darba meklētājam jāizvēlas interesējošais uzņēmums vai iestāde un elektroniski jāaizpilda pieteikums NVA vietnē vai jāpiesakās klātienē tuvākajā NVA filiālē.

Ja Jums nepieciešama palīdzība CV sagatavošanā, aicinām pieteikties dalībai klātienes vai tiešsaistes karjeras konsultācijā. Plašāka informācija pieejama NVA vietnē(https://www.nva.gov.lv/lv/karjeras-konsultacijas).

Atgādinām, ka NVA reģistrēti klienti ar invaliditāti, uzsākot darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku, darba attiecību sākumposmā var pieteikties surdotulka, atbalsta personas vai ergoterapeita pakalpojuma saņemšanai. Detalizētāka informācija par NVA atbalstu personām ar invaliditāti, uzsākot darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku, pieejama NVA vietnes sadaļā “Atbalsts darba attiecību uzsākšanai” (https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-darba-attiecibu-uzsaksanai).

Informācija par NVA pieejamo atbalstu personām ar invaliditāti apkopota NVA vietnes sadaļā “Nodarbinātības atbalsts personām ar invaliditāti” (https://www.nva.gov.lv/lv/nodarbinatibas-atbalsts-personam-ar-invaliditati).

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa