No nākamā gada jūlija plānotas būtiskas izmaiņas asistenta pakalpojumu saņemšanā

29. septembris. 2020

No 2021. gada 1. jūlija asistenta pakalpojuma vienas stundas izmaksas (bruto) būs 4.50 eiro līdzšinējo 3.62 eiro vietā.

Tāpat būs vienkāršota atskaitīšanās kārtība par pakalpojuma sniegšanu un tiks piešķirts konstants stundu apjomu mēnesī, ko cilvēks, kas saņem asistenta pakalpojumu, tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem. Tiks ieviesta arī vienota anketa pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšanai un apjoma noteikšanas kārtība pilngadīgām personām.

Minētās pārmaiņas valdība otrdien, 29. septembrī, atbalstīja pēc konceptuālā ziņojuma “Par asistenta pakalpojuma pašvaldībā pilnveidošanu” pieņemšanas. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plānoto izmaiņu ieviešanai jau ir atbalstīts Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2021. gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” sagatavošanas laikā.

Plānotās izmaiņas paplašinās arī asistenta pakalpojuma saturu bērniem ar invaliditāti. Tiem bērniem ar invaliditāti, kuriem ir nepieciešama palīdzība, lai pārvietotos ārpus mājokļa, bet kuriem nav nepieciešama īpašā kopšana un kuri nekvalificējas asistenta pakalpojumam, no nākamā gada jūlija būs pieejams pavadoņa pakalpojums.

Bērni ar invaliditāti, kuriem ir nepieciešama īpašā kopšana un palīdzība pārvietošanās atbalstam un pašaprūpei ārpus mājokļa, varēs saņemt asistenta pakalpojumu (konstantas 80 stundas mēnesī). Savukārt pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu (līdz 80 stundām mēnesī) bez ienākumu situācijas izvērtējuma piešķirs bērniem ar invaliditāti, kuriem ir nepieciešama īpašā kopšana, ja bērna vecāki vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un pašvaldības sociālais dienests konstatējis šādas aprūpes nepieciešamību. Tādējādi visiem bērniem, kuriem nepieciešama īpaša kopšana, ir iespēja saņemt atbalstu no 80 līdz 160 stundām mēnesī, savukārt bērniem, kuriem ir kuri nav kopjami, bet kuriem ir nepieciešama palīdzība, lai pārvietotos ārpus mājokļa, atbalstu 60 stundas mēnesī.

Tiek prognozēts, ka pakalpojuma saņēmēju skaits 2021.gadā būs 11 106 cilvēki (tostarp 2600 bērni). Papildus nepieciešamais finansējums 2021.gadā 9 486 120 eiro, 2022.gadā 21 364 224 eiro un 2023.gadā un turpmāk ik gadu 23 372 967 eiro.

Asistenta pakalpojums pašvaldībā, ko finansē no valsts budžeta, tika ieviests 2013.gadā ar mērķi sniegt atbalstu nokļūšanai darba vietā, izglītības iestādē vai pakalpojumu saņemšanas vietā, kā arī, lai sniegtu atbalstu personu ar invaliditāti ģimenes locekļiem un veicinātu to iesaisti darba tirgū.

budžets

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa