No 2020. gada tehniskos palīglīdzekļus varēs saņemt bez valsts noteikta starpnieka

7. maijs. 2018

No 2020. gada 1. janvāra cilvēki, kuriem ikdienā nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi, saņemot no valsts atbilstošu kompensāciju, varēs to izvēlēties paši atbilstoši savām vajadzībām un bez valsts noteikta starpnieka. Ministru kabinets līdz tam noteiks tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanas un saņemšanas kārtību, valsts kompensēto tehnisko palīglīdzekļu sarakstu un kompensācijas apjomu.

Šādas izmaiņas paredz ceturtdien, 3. maijā, valdības sēdē pieņemtie grozījumu “Sociālo pakalpojumu un palīdzības likumā”.
Savukārt no 2019. gada 1. janvāra tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu (valsts kompensāciju izmaksu par to iegādi) turpmāk nodrošinās Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK). Pašlaik pakalpojumu nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””.

Bez tam pieņemtie grozījumi nosaka piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta kā papildus ienākumu veidu, kuru neņem vērā, novērtējot klienta materiālos resursus. Tas darīts, lai harmonizētu likumdošanu, jo no šī gada 1. marta ir noteikta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par vairākiem bērniem. Tā ir skatāma un vērtējama kopā ar ģimenes valsts pabalstu kā vienots veselums un ir neatdalāma ģimenes valsts pabalsta sastāvdaļa un nebūtu ņemama vērā, novērtējot klienta materiālo situāciju un sniedzot sociālo palīdzību.

Grozījumi likumā pilnveido arī no psihoaktīvām vielām atkarīgo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saturu. Pakalpojuma saņēmēju loks ir papildināts ar personām, kuras atkarīgas no procesiem, piemēram – datorspēlēm. Tāpat ir precizēts deleģējums attiecībā uz personām ar onkoloģiskām slimībām, kurām ir tiesības saņemt psihosociālo rehabilitāciju un veikti grozījumi attiecībā uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saturu un organizāciju personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurus nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa