No 12. oktobra līdz 4. decembrim Rīgā un Daugavpilī ikvienam iedzīvotājam būs pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas.

12. oktobris. 2020

Pilotprojekta mērķis ir veicināt personas izpratni par juridisku jautājumu risināšanas nozīmību un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas pieejamību sabiedrībai, kā arī iedzīvinātu vienas pieturas aģentūras principu sākotnējās (primārās) juridiskās palīdzības sniegšanai.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsver: “Tieslietu ministrija ir konstatējusi, ka diemžēl lielai daļai iedzīvotāju trūkst informācijas par viņu tiesībām un pienākumiem, par valstī esošajiem aizsardzības un atbalsta mehānismiem, kā arī ir augsts to iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir problemātiski saņemt kvalificētu juridisko atbalstu jau jautājuma risināšanas agrīnā stadijā. Lai risinātu šīs problēmas, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisiju realizē pilotprojektu, kura laikā ikviens bez maksas varēs saņemt sākotnējo juridisko atbalstu – bezmaksas profesionālu juridisko konsultāciju dažādos jautājumos.”
Ar pilotprojektu ir plānots noskaidrot šāda mehānisma nepieciešamību un nozīmību, lai varētu nākotnē lemt par tā ieviešanu Latvijā kopumā. Šādi mehānismi ir ieviesti daudzās valstīs un uz tiem tiek likts liels uzsvars, jo tie neprasa lielu finansiālo ieguldījumu un ir personai labvēlīgāki. Turklāt jautājuma atrisināšana sākotnējā stadijā ir daudz vienkāršāka, nekā tā risināšana jau vēlākā stadijā, kad nereti ir nepieciešams liels laika un finansiālais ieguldījums.

Konsultācijas būs pieejamas:

RĪGĀ
Brīvības ielā 49/53
Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās
Plkst. 9.00–19.00

DAUGAVPILĪ
Parādes ielā 1
Otrdienās, ceturtdienās
Plkst. 12.00–19.30

Ikviens iedzīvotājs varēs saņemt bezmaksas konsultāciju par jebkuru sev interesējošu juridisku jautājumu, tēmu vai problēmu.
Pirms nākt uz konsultāciju, aicinām iepazīties ar informāciju par projekta norisi un pieņemšanas kārtību https://www.jpa.gov.lv/eiropas-komisijas-strukturalo-reformu-atbalsta-programma, kā arī sociālajā tīklā Facebook @Bezmaksasjuridiskāpalīdzība vai rakstot e-pastu pilotprojekts@jpa.gov.lv.
Bezmaksas juridiskās konsultācijas Rīgā un Daugavpilī tiks nodrošinātas ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu programmas atbalstu, lai stiprinātu pieeju tiesiskumam, attīstot un uzlabojot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas. Projektu “Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti” Tieslietu ministrija kopā ar Tiesu administrāciju.
https://www.jpa.gov.lv/informacija-presei/pilotprojekta-ietvaros-riga-un-daugavpili-ikvienam-bus-pieejamas-bezmaksas-juridiskas-konsultacijas

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa