Nāc un atrodi piemērotāko profesiju! Norisināsies Profesionālās rehabilitācijas dienas SIVA izglītības iestādēs

14. aprīlis. 2023

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) no 18. līdz 20. aprīlim vērs durvis ikvienam interesentam Profesionālās rehabilitācijas dienās. To laikā interesenti tiks iepazīstināti ar izglītību programmu piedāvājumu un dažādiem atbalsta pakalpojumiem, kas pieejami mūsu audzēkņiem un studentiem – personām ar invaliditāti un funkcionēšanas traucējumiem.

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati, 2022. gadā Latvijā bija 197 397 pilngadīgas personas ar invaliditāti, un 49,6 tūkstoši no tām – ekonomiski neaktīvas. Lai mazinātu plaisu starp ekonomiski aktīvajām un neaktīvajām personām ar invaliditāti un veicinātu šo personu integrēšanos, SIVA piedāvā profesionālās rehabilitācijas iespējas. To ietvaros ikviena persona ar invaliditāti un funkcionēšanas traucējumiem var iegūt bezmaksas izglītību, lai rastu vai atgūtu spējas strādāt.

Ikviens interesents tiek aicināts uzzināt vairāk par savām izglītības iespējām SIVA izglītības iestādēs Profesionālās rehabilitācijas dienās. Šogad pasākumi noritēs trīs dienu garumā, iedziļinoties skolu programmās un piedāvājot piedalīties tematiskajās darbnīcās. Šī gada programma būs īpaši piepildīta, interesanta un daudzpusīga, lai ikvienu interesentu iedrošinātu un aizrautu mācīties, kā arī atbildētu uz jautājumu par to, kas ir profesionālā rehabilitācija.

18. aprīlī tiek gaidīti visi, kuriem interesē iegūt vidējo profesionālo izglītību un mācīties tālākizglītības programmās. Pasākuma diena būs veltīta profesionālajai rehabilitācijai, izglītības programmām un atbalstam Jūrmalas profesionālajā vidusskolā. Pasākuma laikā varēs satikt tādus speciālistus kā psihologs, karjeras konsultants, ergoterapeits un atbalsta personāls, kā arī iepazīt mācību programmas datorzinātnēs, darbā ar datiem un precēm, kokapstrādē, audumu apstrādē, pavārmākslā, dārzniecībā, radošajā mākslā, kā arī uzzināt vairāk par praktisku iemaņu gūšanu saistībā ar uzkopšanu.

19. aprīlī tiek gaidīti visi, kurus interesē profesionālā augstākā izglītība (ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju). Pasākuma diena būs veltīta profesionālajai rehabilitācijai, studiju programmām un atbalstam SIVA Koledžā. Pasākuma laikā varēs satikt tādus speciālistus kā psihologs, karjeras konsultants un atbalsta personāls, kā arī iepazīt šādas studiju programmas: personāla speciālists, viesnīcu pakalpojumu organizators, grāmatvedis, komercdarbības speciālists; turklāt SIVA Koledža ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kurā ikviens var mācīties valsts apmaksātā surdotulka programmā.

20. aprīlī tiek gaidīti visi izglītības iestāžu un citu institūciju pārstāvji, lai iepazītos ar profesionālās rehabilitācijas procesu, metodikām, atbalsta pakalpojumiem, kā arī izglītības iestāžu mācību vidi.

Vairāk informācijas par pasākuma norisi, programmu un pieteikšanos aicinām meklēt SIVA oficiālajā Facebook lapā (SIVA), kā arī mājaslapā www.siva.gov.lv.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa