LM uzsāk vides pieejamības ekspertu konsultācijas

15. maijs. 2018

No maija līdz oktobrim Labklājības ministrijas (LM) uzdevumā tiks veiktas vides pieejamības ekspertu konsultācijas par vides pieejamības nodrošināšanas pasākumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos. Konsultāciju veikšanai ir noslēgts līgums ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju "Sustento".

Vides pieejamības ekspertu konsultāciju mērķis ir nodrošināt Kohēzijas politikas fondu atbalstītās fiziskās vides, transporta, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, citu sabiedrībai paredzēto objektu un pakalpojumu pieejamības uzlabošanu personām ar invaliditāti.

Tiek plānots sniegt konsultācijas 60 projektu īstenošanas vietās visā Latvijā, tostarp izglītības iestādēs, veselības aprūpes iestādēs, tūrisma, dabas un izziņas attīstības projektos, kā arī publiskās infrastruktūras, uzņēmējdarbības vides uzlabošanas un energoefektivitātes veicināšanas projektos.
Vides pieejamības ekspertu uzdevums ir sniegt individuālas konsultācijas būvniecības projektu īstenotājiem par praktiskiem vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumiem personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem. Piemēram, par durvju aiļu platumu un to vēršanās virzienu, vējtveru atbilstību, labierīcību speciālā aprīkojuma pareizu uzstādīšanu, pacēlāju un liftu veidiem, gājēju pāreju un ietvju pielāgojumiem, taktilajām virsmām, iekštelpu un ielu marķējumiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem, audiovizuālās vides pieejamības pasākumiem, kā arī labās prakses piemēriem un iespējamiem inovatīviem pieejamības risinājumiem.

Vides un informācijas pieejamība ir priekšnoteikums tam, lai personas ar invaliditāti dzīvotu neatkarīgi un pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem piedalītos sabiedrības dzīvē un norisēs. Bez piekļuves fiziskajai videi, transportam, informācijai un saziņai, cilvēkiem ar invaliditāti nav nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas dalībai sabiedrības norisēs. Pieejamība ir viens no jautājumiem, uz kuriem balstās ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām.

Vides pieejamības ekspertu konsultācijas tiek īstenotas ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015. – 2018. gads)” (Nr. 12. 1. 1.0/15/ TP/003) ietvaros.

www.lm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa