LM rīko videokonferenci par vides pieejamību Latvijas simtgades pasākumos

28. maijs. 2018

Labklājības ministrija (LM) ir izstrādājusi vadlīnijas pasākumu organizatoriem vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai, kur sniegti praktiski ieteikumi, kā veidot pasākumus tā, lai visi iedzīvotāji vienlīdzīgi varētu piedalīties Latvijas simtgadei veltītos pasākumos un cilvēki ar invaliditāti būtu ne tikai kā skatītāji, bet arī aktīvi pasākumu veidotāji un līdzdalībnieki.

ota videokonference “Vides un informācijas pieejamības nodrošināšana un sabiedrības iekļaušana. Vadlīnijas pasākumu organizatoriem”.
Videokonference būs skatāma Latvijas Pašvaldību savienības mājaslapā www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, Videoarhīvs – Tiešraide” vai sekojot saitei http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/  . Jautājumus iespējams uzdot, rakstot uz e-pastu tiesraide@lps.lv .

Vides un informācijas pieejamība ir svarīga ne tikai cilvēkiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā, bet arī cilvēkiem ar dzirdes, redzes un garīga rakstura traucējumiem. Tā ir svarīga arī vecākiem ar maziem bērniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī cilvēkiem, kuri ir guvuši kādu traumu, kas apgrūtina pārvietošanos un sacītā vai rakstītā uztveri. Pieejama vide noderēs ikvienam, kam ir jebkādi funkcionēšanas ierobežojumi, un reizē būs ērta un netraucēs visiem pārējiem.

Ņemot vērā, ka vides un informācijas pieejamības jautājumi var būt aktuāli dažādiem profesionāļiem un institūcijām, LM aicina par plānoto videokonferenci informēt būvvaldes, izglītības, kultūras un ārstniecības iestādes, sociālo dienestus.
Vadlīnijas ir izstrādātas ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015. – 2018. gads)” (projekta Nr. 12. 1. 1.0/15/TP/003) ietvaros.

www.lm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa