Liepājas neredzīgo biedrība aicina iesaistīties sociālās iekļaušanas projekta aktivitātēs

24. februāris. 2020

Sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi uzsākts sociālās iekļaušanas projektu. Projekta laikā līdz šā gada beigām tiks īstenotas dažādas aktivitātes, kurās aicinām iesaistīties gan cilvēkus ar dažāda veida invaliditāti, gan seniorus.

Notiks arī dažādi semināri un ekskursijas nozaru profesionāļiem, skolēniem un studentiem.

Par to, kādās aktivitātēs varat piedalīties, lasiet zemāk!

  • Darbosies Dienas centrs, kur cilvēki ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā seniori, var satikties, jēgpilni darboties un izmantot sociālās rehabilitācijas programmas lauku vidē iespējas.
  • Turpināsies arī sociālās iekļaušanas kursa „Dzīves skola” nodarbību cikls, kurā nelielās saskarsmes un atbalsta grupās divas reizes mēnesī satiksies cilvēki ar invaliditāti, lai apspriestu dažādas aktuālas tēmas kāda uzaicināta viesa vadībā.
  • Tiks rīkotas arī izbraukuma ekskursijas uz dažādām interesantām vietām Kurzemes novadā. Papildus ekskursijām, tiks organizēti dažādu iestāžu un organizāciju apmeklējumi Liepājas pilsētā, kuri sniedz pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti.
  • Līdzfinansējums nodrošinās arī subsidētas darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi tiktu iesaistīti darba vidē un kļūtu par noderīgiem darba ņēmējiem.
  • Tiks rīkoti dažādi pasākumi. Aicinām apmeklēt Lieldienu svinības, iesaistīties vairākos sadraudzības pasākumos “Draugs – nāc draudzēsimies!”, dažādās sporta aktivitātēs, ekskursijās, pludmales pieejamības kompleksa cilvēkiem ar invaliditāti apmeklējumos, Ziemassvētku pasākumā, Starptautiskās Baltā spieķa dienas atzīmēšanā – ielu akcija autovadītājiem, rokdarbu izstāde un atvērto durvju dienas.
  • Tiks rīkoti semināri par emocionālo inteliģenci un universālo dizainu, kā strādāt ar cilvēkiem ar invaliditāti un viņu atbalsta personām. Aicināti pieteikties dažādu iestāžu un uzņēmumu darbinieki.
  • Tiks rīkotas mācību ekskursijas skolēniem, studentiem un dažādu iestāžu un organizāciju grupām. Ekskursijas “Nāc, iepazīsti manu pasauli!” laikā gida pavadībā tiks iepazīta Liepājas Neredzīgo biedrība.
  • Tiks turpināta izdevuma “Gaisma Tumsā” izdošana, ar jaunu rubriku “Cilvēku ar redzes traucējumiem sasniegumi Latvijā un pasaulē”.

Aicinām Liepājā dzīvojošus cilvēkus ar invaliditāti un seniorus pieteikties aktivitātēm, zvanot uz Liepājas Neredzīgo biedrības Projekta daļu pa tālr. 26056026, vai 63407141. Vairāk par projektu varat lasīt:

http://www.redzigaismu.lv/lat/projekti/projekts-vertiga-un-aktiva-katra-diena-liepaja-2020/aicinam-iesaistities-socialas-ieklausanas-projekta-aktivitates/?fbclid=IwAR36OZutJLXmeXGnx0u_uFJPZhvRBbRP41P9mOmkFBX2rrR_FD__FZOe2JA

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa