Liepājā pludmales pieejamības komplekss tagad pieejams arī vecākiem ar mazuļiem

11. jūlijs. 2018

Lai pludmales pieejamības kompleksu varētu izmantot arī vecāki ar mazuļiem, Liepājas Komunālā pārvalde labiekārtojusi vienu no moduļiem. Modulis ir iekārtots tā, lai vecāki varētu netraucēti un ērti pārģērbt un pabarot savus mazuļus.

Lai izvērtētu telpas vecākiem ar mazuļiem nepieciešamību, tika veikta jauno vecāku aptauja. Vecāki norādīja, ka, pirmkārt, šāda telpa būtu nepieciešama Jūrmalas parkā, lielveikalos, kā arī ārstniecības iestādēs.

Ņemot vērā vecāku izteiktos viedokļus, pašvaldība ir izveidojusi pirmo šāda veida telpu, pilnveidojot vienu no pludmales pieejamības kompleksa moduļiem, tādējādi radot ērtu vietu mazuļu pabarošanai vai pārtīšanai.

Minētajā telpā vecākiem ar mazuļiem ir pieejama virsma mazuļu pārtīšanai, dīvāniņš ērtai mazuļu barošanai, kā arī silts ūdens. Modulī ir iespēja iebraukt ar bērnu ratiņiem.

Pludmales pieejamības komplekss sastāv no trīs moduļiem, kas veidoti atbilstoši cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, kā arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Moduļus veido īpaši cilvēkiem ar redzes un kustību invaliditāti pielāgotas ģērbtuves un labierīcību telpas ar dušu un tualeti. Platā, pielāgotā laipa uz pludmali sniedz iespēju cilvēkiem ar invaliditāti nokļūt līdz jūrai, kur ir iespēja izvēlēties peldēšanu peldratos, izbaudītu patstāvīgu peldi jūrā vai ar asistenta palīdzību, kā arī atpūsties turpat jūras krastā sauļošanās krēslos, kas pielāgoti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

https://www.liepaja.lv/pludmales-pieejamibas-komplekss-tagad-pieejams-ari-vecakiem-ar-mazuliem/

pludmale Liepājā

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa