Latvija apmaksās izdevumus par Lielbritānijā saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem līdz breksitam

26. marts. 2019

Latvija no valsts budžeta apmaksās tos veselības aprūpes pakalpojumus, kurus Latvijas valsts piederīgie Lielbritānijā būs saņēmuši līdz dienai, kad Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības (ES) jeb breksitam.

26. martā valdības sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos*, lai Nacionālajam veselības dienestam (NVD) būtu tiesības šos rēķinus apmaksāt brīdī, kad NVD tos saņems.

Latvijas valsts piederīgie var saņemt veselības aprūpes pakalpojumus arī citās ES dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un Šveicē. Piemēram, esot ceļojumā vai īslaicīgi uzturoties kādā citā ES dalībvalstī un uzrādot Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), persona var saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko palīdzību tādā pašā apmērā, kā tas tiktu nodrošināts tās valsts iedzīvotājiem. Rēķinu šajā gadījumā apmaksā Latvija. Tāpat pēc līdzīga principa cilvēki var saņemt ārvalstīs plānveida ārstēšanu, iesniedzot speciālu veidlapu.

Šī kārtība attiecas arī uz Lielbritānijā saņemtiem veselības aprūpes pakalpojumiem, taču līdz ar dienu, kad Lielbritānijas izstāsies no ES, situācija mainīsies. Lielbritānijai kļūstot par trešo valsti, tur saņemtos veselības aprūpes pakalpojumus Latvija no valsts budžeta vairs nevarētu apmaksāt.

Tāpēc, lai Latvijā apdrošinātai personai valsts varētu apmaksāt rēķinu par Lielbritānijā saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, nepieciešams veikt grozījumus noteikumos. NVD būs tiesības apmaksāt tos Lielbritānijā sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus, kuri saņemti vai kuru saņemšana uzsākta līdz dienai, kad Lielbritānija izstāsies no ES. Jāņem vērā, ka NVD informāciju par Lielbritānijā saņemtajiem pakalpojumiem var saņemt pat gadu pēc veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas – tātad arī pēc tam, kad Lielbritānija var būt izstājusies no ES.

*Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”

http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/preses_relizes/5963_latvija_apmaksas_izdevumus_par_lielbritanija_sanemtajiem_ves/

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa