Labklājības ministrija aicina valsts un pašvaldību iestādes izvērtēt savu ēku pieejamību personām ar invaliditāti

27. maijs. 2020

Lai novērtētu valsts un pašvaldību institūciju ēku vides un informācijas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, Labklājības ministrija (LM) ir sākusi pieejamības pašnovērtējuma īstenošanu valsts un pašvaldību iestādēs.

Vides un informācijas pieejamības pašnovērtējums valsts un pašvaldību ēkās iestādēm būs jāveic līdz 20.oktobrim.

Izvērtējuma veikšanai LM aicina iestādes nominēt speciālistus, kuri veiks vides un informācijas pašnovērtējumu savās institūcijās. Šī gada jūnijā ministrija plāno īstenot nominēto speciālistu apmācību pašnovērtējuma metodikas kvalitatīvai piemērošanai.

Plānots, ka to valsts un pašvaldību institūciju īpatsvars, kuras ir piedalījušās publisko ēku vides un informācijas pieejamības novērtēšanā, līdz 2021.gada beigām sasniegs 70%.

LM ir atbildīga par Plāna pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019. līdz 2021.gadam īstenošanu, kurā ir paredzēta virkne pasākumu pieejamības veicināšanai, tostarp vides pieejamības pašnovērtējuma veikšana.

Ministrija koordinē pasākumu izpildi, taču, ņemot vērā, ka minētā plāna pasākumi skar visas personu ar invaliditāti dzīves jomas, ikviena ministrija ir atbildīga par tās nozarē nepieciešamo pasākumu īstenošanu. Plānā noteikto uzdevumu izpildē ir nepieciešama koordinēta sadarbība starpministriju līmenī, lai pilnveidotu valsts un pašvaldību ēku un sniegto pakalpojumu vides un informācijas pieejamību.

Pieejams pakalpojums ir veidots atbilstoši iekļaujošā dizaina principiem un ir pieejams visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti. Pieejamā ēkā cilvēks ar invaliditāti var ne tikai saņemt pakalpojumu, bet arī strādāt vienlīdzīgi ar citiem.

Vides pieejamības pašnovērtējuma anketa ir pieejama šeit:
http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/pasnovertejums/

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa