Kopā veidojot mākslas darbu, ikviens var parādīt savu atbalstu cilvēku ar invaliditāti tiesībām pilnvērtīgi dzīvot sabiedrībā

16. augusts. 2022

Sestdien, 20. augustā, Imantas apkaimes svētkos Slokas ielas gājēju promenādē no plkst. 12.00 līdz 16.00 notiks Sabiedrības integrācijas fonda un Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” kampaņas “Sajūti. Sadzirdi. Saproti.” noslēdzošā “Pikselēšanas darbnīca”. Cilvēki ar invaliditāti kopā ar Imantas apkaimes iedzīvotājiem veidos mākslas darbu, lai stiprinātu ikvienā pārliecību, ka katra paša rīcība un attieksme var veicināt vienotu un iekļaujošu sabiedrību.

“Pikselēšanas darbnīcas” idejas pamatā ir apzināšanās, ka ikviens no mums tāpat kā pikselis ir maza daļa no kā lielāka, kas izveidojas mijiedarbības procesā. Darbnīcā, uz sieta savienojot auduma strēmeles un ļaujot vaļu iztēlei un pirkstu veiklībai, katrs radīs savu pikseli. Pēc tam mākslinieces no tiem izveidos tekstila kolāžu

“Nevienlīdzīga attieksme nevar tikt uzskatīta par pieļaujamu, un personas ar invaliditāti nedrīkst nonākt nelabvēlīgā situācijā. Diskriminācija uz invaliditātes pamata sabiedrībā mēdz veidoties arī nezināšanas dēļ, kā izturēties šī cilvēka klātbūtnē. Tāpēc Sabiedrības integrācijas fonds lielu uzmanību pievērš tieši sabiedrības izglītošanas jautājumiem. Sabiedrības dažādība nav nekas slikts. Izšķiroša nozīme ir spējai sadarboties un atbalstīt citam citu, lai ikviens varētu dzīvot draudzīgākā, vienotā un cieņpilnā sabiedrībā, kurā esam brīvi no pagātnes stereotipiem un spējam pieņemt, ka ikviens var būt atšķirīgs, bet tādēļ ne sliktāks,” uzskata Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Saskaņā ar Labklājības ministrijas datiem 2020. gadā bija 201 549 cilvēki ar atzītu invaliditāti un personu ar invaliditāti īpatsvars patstāvīgo iedzīvotāju skaitā turpina pieaugt ar katru gadu. 2014.gadā tas bija 8,6% (170 474) no kopējā valsts iedzīvotāju skaita, bet 2020. gada beigās jau 10,5%.

“Pēdējos gadus cilvēku ar invaliditāti skaitam ir tendence pieaugt. Līdz ar to arvien aktuālāki kļūst dažādi savstarpēji saistīti jautājumi – vides pieejamība, iekļaujoša izglītība, vienlīdzība darba tirgū, sabiedrības attieksme un šo cilvēku tiesības uz neatkarīgu dzīvi sabiedrībā. Lai šos jautājumus varētu sekmīgi atrisināt, būtiska ir sabiedrības izpratnes, iesaistes un tolerances veicināšana, jo ikvienam cilvēkam ir tiesības dzīvot neatkarīgu dzīvi sabiedrībā, iegūt izglītību un strādāt darbu, kas atbilst viņa spējām un iespējām. Lai mazinātu nevienlīdzības un diskriminācijas riskus, pasākums notiek vidē, kurā uzturas visdažādākie sabiedrības locekļi,” situāciju raksturo Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis.

Lai sekmētu zaļo domāšanu un saudzētu apkārtējo vidi, darbnīcā tiks izmantoti otrreizējās pārstrādes materiāli sadarbībā ar veikalu “Otrā elpa”, “Brīvbode” un “Tuvu”. Tādējādi nevajadzīgajiem apģērbiem ar defektiem tiks dota otrā elpa – pārtapt mākslas darbā. “Pikselēšanas darbnīcas” ideju izstrādāja tekstilmākslinieces Tatjana Nežberte un Sandra Dzilna.

Lai mudinātu risināt jautājumus par personu ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā un diskriminācijas mazināšanu, radītais mākslas darbs pēc tam  tiks dāvināts kādai no valsts augstākajām amatpersonām.

Paralēli darbnīcai būs pieejama arī vēlmju siena un fotostūrītis, lai ne tikai pievērstu plašāku uzmanību jautājumam par personu ar invaliditāti iesaisti sabiedrībā, bet arī uzklausītu līdzcilvēku domas.

Uz vēlmju sienas ikviens varēs piespraust savu zīmīti, uz kuras uzrakstīta ideja, pārdomas, priekšlikums vai kāda vajadzība, kas cilvēkiem šķiet būtiska saistībā ar nevienlīdzīgas attieksmes pret personām ar invaliditāti novēršanu un sekmīgāku iekļaušanu sabiedrībā.

Fotostūrītī ikviens interesents varēs uzņemt fotogrāfiju un dalīties ar to sociālo tīklu vietnēs, draugiem, radiem, lai palīdzētu nodot tālāk vēstījumu par to, ka ikviens no mums ar savu rīcību var mazināt šīs personas grupas diskrimināciju. Fotostūrītī būs pieejams arī fotogrāfs, kura uzņemtās fotogrāfijas tiks publicētas Apeirona Facebook lapā.

“Pikselēšanas darbnīca” ir viena no aktivitātēm kampaņā “Sajūti. Sadzirdi. Saproti.”, kuras mērķis ir veicināt izpratni un palielināt sabiedrības informētību par personu ar invaliditāti ikdienu, lomu sabiedrībā, diskriminācijas pazīmēm, ar ko nākas saskartiem šai sabiedrības daļai. Īstenoto aktivitāšu rezultātā tiks veicināta tolerance un sabiedrības saliedētība starp diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām.

Kampaņu īsteno Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” un Sabiedrības integrācijas fonds programmas “Nacionāli saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība” ietvaros.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa