14 Jun

Konference par atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu

18. maijs. 2021

Aicinām pieteikties tiešsaistes konferencei 14.06.2021. “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums”, kas tiek rīkota Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.

Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma saturu izstrādāja biedrība Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” ar mērķi nodrošināt personām ar garīga rakstura traucējumiem atbalstu lēmumu pieņemšanā, neierobežojot šo personu rīcībspēju atbilstoši ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 12. pantam, kas nosaka, ka valstij jāveic nepieciešamie pasākumi, lai personām ar invaliditāti nodrošinātu tāda atbalsta pieejamību, kas tām varētu būt nepieciešams, īstenojot savu rīcībspēju.

Pielikumā uzaicinājums un pasākuma programma.

Dalība ir bezmaksas.

Reģistrācija konferencei: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNq_Lc5Y26AWI7A0cJ2w6fiBIUw-W9viqboqqBOnlW-vKXeQ/viewform

Konference paredzēta valsts un pašvaldību institūciju, pašvaldību sociālo dienestu, bāriņtiesu, sociālo pakalpojumu sniedzēju personām ar garīga rakstura traucējumiem pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem interesentiem.

Programma:

09:45 – 10:00 Reģistrācija tiešsaistē un savienojamības testi
10:00 – 10:10 Konferences atklāšana
10:10 – 10:25 Ievadvārdi: Ramona Petraviča, labklājības ministre
10:25 – 11:10 Atbalstītā lēmumu pieņemšana kā alternatīva rīcībspējas ierobežošanai ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 12. panta kontekstā. Gundega Bruņeniece, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītājas vietniece
11:10 –11:55 Izraēlas un citu valstu pieredze, īstenojot ANO Konvencijas 12. pantu. Yotam Tolub, cilvēktiesību jurists (Izraēla)
11:55 – 12:10 Pauze
12:25 – 12:40 Labklājības ministrijas īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”. Baiba Stankēviča, projekta vadītāja
12:40 – 13:10 Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta rezultāti un priekšlikumi pakalpojuma ieviešanai. Ieva Leimane-Veldmeijere, biedrības Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (RC
ZELDA) direktore
13:10 – 13:50 Paneļdiskusija: Vai atbalstītajai lēmumu pieņemšanai ir nākotne Latvijā? Diskusijas dalībnieki: Elīna Celmiņa (Labklājības ministrija), Gundega Bruņeniece (Tiesībsarga birojs), Ieva Leimane-Veldmeijere (RC ZELDA); Inese Dragūne (atbalsta persona, RC ZELDA), Yotam Tolub, (cilvēktiesību jurists, Izraēla) Diskusiju vada Kaspars Zālītis, RC ZELDA padomes priekšsēdētājs
13:50 – 14:00 Konferences noslēgums Projekta ietvaros izstrādātā atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma apraksts pieejams: ŠEIT

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa