22 Jan

Kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze!” atklāšanas pasākumā aicina saskatīt sabiedrību vienojošās vērtības

15. janvāris. 2020

Pasākums notiks trešdien, 22.01.2020. plkst. 11.00 t/c “Galerija Centrs”, Audēju ielā 16, Rīgā.

Lai veicinātu iekļaujošas sabiedrības veidošanos, Labklājības ministrija turpina sabiedrības informēšanas kampaņu (deinstitucionalizācijas atbalstam) “Cilvēks, nevis diagnoze!”, aicinot ikvienu uz iesaistošu spēli, kas palīdzēs kliedēt sabiedrības aizspriedumus un stereotipus par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, izceļot galvenās vērtības, kas vieno visas sabiedrības grupas. Kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze!” atklāšanas pasākums notiks trešdien, 22.01.2020. plkst. 11.00 t/c “Galerija Centrs”, Audēju ielā 16, Rīgā.

“Cilvēks, nevis diagnoze!” kampaņas mērķis ir kliedēt sabiedrības aizspriedumus, mītus un stereotipus par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, izceļot vērtības, kas vieno visas sabiedrības grupas.
Kampaņas atklāšanas pasākuma ievadā notiks īsa spēle, kas palīdzēs ieraudzīt sabiedrību vienojošās vērtības, kā arī mudinās saskatīt cilvēku kā individualitāti, nevis pievērst uzmanību viņa iespējamām diagnozēm.

“Cilvēks, nevis diagnoze!” kampaņas ietvaros paredzēts runāt par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem, bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu veiksmīgu integrāciju sabiedrībā, akcentējot centrālo vērtību – cilvēku.

Plašāka informācija par kampaņu: http://cilveksnevisdiagnoze.lv/

Aicinām uz kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze!” atklāšanas pasākumu – preses konferenci

Pasākums tiks atklāts ar īsu spēli, kas palīdzēs ieraudzīt sabiedrību vienojošās vērtības.

Pasākumā piedalīsies:

• LR labklājības ministre Ramona Petraviča
• Veselības centra “Vivendi” psihiskās veselības aprūpes virziena vadītāja, psihiatre dr. Inga Zārde
• Biedrības „Rīgas pilsētas “Rūpju Bērns”” vadītājs Māris Grāvis

Lūgums iepriekš pieteikties pa tālruni 29785691 vai e-pastā zane.savica@porternovelli.lv .

Lūgums ierasties savlaicīgi – pirms pasākuma atklāšanas.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa