Kā es meklēju jaunu dzirdes aparātu

5. februāris. 2010

Sagadījās tā, ka viena no pamatīgajām lietusgāzēm samērcēja manu astoņus gadus veco dzirdes aparātu. Tas sāka par daudz burkšķēt, un neko vairs nevarēja saprast. Nospriedu, ka beidzot pienācis laiks dabūt jaunu, jo vēl vairāk tāpēc, ka atjaunot to var ik pēc pieciem gadiem. Iepriekš īpaši nesteidzos, jo domāju, ka aparātus nevajag kolekcionēt. Manuprāt, ja līdzšinējais ir labs un pierasts, jāstaigā ar to, bet ietaupītos līdzekļus labāk būtu novirzīt digitālajiem aparātiem bērniem (lai nav jāvāc ziedojumi dažādos labdarības pasākumos) un arī pieaugušajiem.

Nu, bet ja aparāts bojāts, tad nospriedu, ka tas laiks ir pienācis. Iestutēju ausī saglabāto 14 gadus veco aparātu (sliktāks, bet lietot var), un sāku prātot, kas īsti tagad jādara, lai dabūtu jaunu. Nolēmu dabūt arī vibrācijas modinātājpulksteni un skaņas-gaismas indikatoru, jo tādu man vispār nekad nav bijis, bet durvju zvanu es nedzirdu.
Pastāstīšu, kā man gāja un ar kādām problēmām nācās saskarties.
Bija jūlija beigas. Zināju, ka TPC Ventspils ielā tiek slēgts, un no nākamā gada 1. janvāra aparātus atkal dalīs LNS – kas būtu pavisam normāli, jo astoņus gadus veco šeit dabūju ātri un bez liekām klapatām.
Bet kas jādara līdz janvārim? LNS mājaslapā atradu šādu tekstu: „No 2009. gada 3. augusta darbu pārtraucis Tehnisko palīglīdzekļu centrs. No 1. septembra klientu apkalpošana atsāksies bijušajās TPC telpās Rīgā, Ventspils 53 un Kuldīgā (pārējās vietas tiks precizētas), un to šogad veiks „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”.”
Es sapratu, ka iesniegumus joprojām pieņems Ventspils ielā. Bet vai to spētu saprast arī citi? Jau vēlāk interneta domu apmaiņas grupās lasīju: vai tiešām mums visiem tagad būs jābrauc uz Vaivariem?
Ļoti grūti bija atrast informāciju, kādi dokumenti (izziņas, norīkojumi) nepieciešami – daudz vairāk nekā pirms tiem astoņiem gadiem! Konsultējos arī LNS surdocentā, kur man iedeva TPC iesnieguma un „Atzinuma” veidlapu paraugus.
Vispirms augustā dabūju norīkojumu no ģimenes ārsta – it kā LORs bez tās neprastu iztaistīt audiogrammu. Nākamais gājiens – pie LORa, kuru apmeklēju šī gada 19. augustā (datumu gribu speciāli uzsvērt). Faktiski audiogramma ir pats svarīgākais pēc kuras aparātu pielāgo, jo iesniegumu un „atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai” principā ir tikai papīri birokrātijai. Audiogrammu dabūju. Ārste paņēma tādu pašu veidlapu, kādu man iedeva surdocentrā, un uzrakstīja atzinumu par dzirdes aparāta nepieciešamību. Bet, kad es teicu, ka vajag arī citus palīglīdzekļus – pulksteni ar vibrozvanu un skaņas – gaismas signalizatoru durvju zvanam, kas arī ir TPC palīglīdzekļu sarakstā. Daktere burtiski krēslā atstiepās – kas tie tādi? Pirmo reizi dzirdot!
No dakteres uzzināju, ka viņa līdz šim rakstījusi atzinumus tikai dzirdes aparātiem, un es esot pirmā, kas prasot arī ko citu!!! Un viņa nemaz nezinot, kā pareizi tās lietas saucot un kā rakstīt pamatojumu.
Labi, ka man mobilajā telefonā bija LNS prezidenta Arnolda Pavlina numurs. Nospiedu to un pieliku dakterei pie auss. Tālāk viņš piecas minūtes skaidroja, kas tie tādi ir un kas papīros jāraksta. Atzinums par visu trīs palīglīdzekļu nepieciešamību dabūju.
Pie reizes painteresējos arī par to, kāda dzirdes zuduma pakāpe man ir, jo tā tiek prasīta dažādās izziņās. Daktere domāja, ka to nosaka tikai bērniem, un ka viņa to nenosakot. Tā arī paliku nezinot.
Visas izpildītās „Atzinuma tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai” veidlapas „Apeironā” nokopēju – katram gadījumam. Tāpat Surdocentrā iedotā iesnieguma veidlapu.
Kā jau minēts, augustā TPC (tagad jau VTPC!) bija slēgts, bet 2. septembrī personiski ierados Ventspils ielā, kur iesniedzu visus dabūtos dokumentus. Kāds puisis tos pieņēma. Noņēma arī pases kopiju. Prasīju, vai viss ir pareizi? Atbildēja, ka pareizi. ..
Pagāja mēnesis, un tad es saņēmu vēstuli no Vaivaru TPC Rīgas nodaļas:
„Valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari” Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs ir saņēmis un izskatījis Jums 2009. gada 19. augustā iesniegto dokumentu par dzirdes aparāta nepieciešamību.
.Izskatot Jūsu 2009. gada izsniegto dokumentu dzirdes aparāta saņemšanai, norādām, ka tas neatbilst (pasvītrojums mans) ministru kabineta 2009. gada 12. maija noteikumu Nr. 424 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” (turpmāk, noteikumi). 5.2 apakšpunktā noteiktai atzinuma tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas veidlapai un 5.1 apakšpunktā minētam rakstiskam iesniegumam brīvā formā. Jums VTCP jāiesniedz vai jānosūta pa pastu iesniegumu, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontakttālruņa numurs, nepieciešamo palīglīdzekļu veidu un funkcionālo traucējumu aprakstu.
Ievērojot iepriekš minēto, VTPC Jūs lūdz arī iesniegt atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, kas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī audiogrammu.”
Pielikumā vēstulei bija divas tukšas veidlapas: „Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai” un
”Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai”. Vēstuli parakstījusi ergoterapeite J. Bindere.
Salīdzināju atsūtītās jaunās un izpildītās vecās veidlapas. Atšķirības ir nebūtiskas. „Atzinumā” ir pat dažas ailes mazāk. Visa vajadzīgā informācija nosūtītajos atzinumos bija.
Brīnījos, kur palika audiogramma, kas tika iesniegta kopā ar pārējiem dokumentiem, tā izdarīta 2009. gada 19. augustā, un tātad bija derīga.
Ventspils ielas 53 klientu apkalpošanas centrā iesniegtie un šī gada 19. augustā izrakstītie atzinumi (dzirdes aparātam, vibrācijas modinātājam un skaņas-gaismas indikatoram) arī tika izpildīti uz oficiālām TPC veidlapām. Šīs veidlapas minētajā datumā bija atrodamas LOR ārsta kabinetā (un nav izslēgts, ka kaut kur tiek izsniegtas joprojām, šādu veidlapu paraugi jūlijā bija arī sudrocentrā) un tajā bija izpildīti visi pieprasītie dati – personas kods, diagnozes kods, funkcionālo traucējumu apraksts un ieteicamā palīglīdzekļa veids, ārsta zīmogs) Veidlapas beigās bija piezīme, ka atzinuma derīguma termiņš ir trīs mēneši no izsniegšanas dienas.
Jaunais „Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai” bija par vienu aili garāks, taču papildus minēts tikai „Funkcionālo traucējumu apraksts”, kas ļoti konkrēti norādīts arī ārsta izsniegtajā atzinumā. Kāpēc to vajadzēja dublēt?
Kāpēc klātienē iesniedzot dokumentus 2. septembrī, man netika norādīts, ka šīs ailes nav? Principā varēja uzreiz iedot jaunās veidlapas, vai arī trūkstošo pierakstīt klāt ar roku.
Lai atkal kaut ko nesajauktu, nolēmu braukt uz TPC un līdzi ņemt papildspēkus – arī tāpēc, ka sarežģītas un svarīgas sarunas risinot, man bieži atgadās problēmas. Pie viena par šo situāciju izklāstīju LNS forumā. Surdocentra vadītājs atbildēja, ka arī viņiem nav laicīgi ziņots par veidlapu maiņu.
Bet vai klientam jāzina, kad izdots kaut kāds Ministru kabineta lēmums par kaut kādām tur veidlapām, un vai arī ārstiem vienmēr jāsērfo internetā meklējot ziņas par kādu tur birokrātisku dokumentu maiņu?
Kopā ar Apeirona Ivaru un Ņinu visi kopā trijatā braucām uz VTPC Rīgas nodaļu skaidroties. Nezinu, ko bez viņiem darītu jo mani vienu ātri noliktu pie vietas un izpūstu ārā, bet trijatā bijām spēks!
Nu ko, tagad vestibilā bija izliktas tās pareizās veidlapas ar piebildi, ka pieņem tikai tādas. 2. septembrī, kad iesniedzu savas ārsta izsniegtās veidlapas, pie sienas tādu nebija. Tas vēl sīkums. Nu labi, gājām iekšā un sākām skaidroties, ka arī manās veidlapās pilnīgi visi vajadzīgie dati (personas kods, adrese, diagnoze, slēdziens, palīglīdzekļa nosaukums, zīmogi, paraksti, utt., utt.) ir. Tam piekrita, bet MK rīkojums paliekot MK rīkojums. Skatījās datorā: tur rakstīts, ka es esot iesniegusi vienu iesniegumu tehniskajam palīglīdzeklim – runājošajam pulkstenim. Man mute palika vaļā – tā taču tiflotehnika neredzīgajiem!!! Man bija vajadzīgs modinātājpulkstenis ar vibrozvanu, kas ir pavisam kaut kas cits. Un kur pārējie divi iesniegumi? Man taču bija arī iesniegums un atzinums dzirdes aparātam, kas nepieciešams visvairāk un skaņas – gaismas signalizatoram. Nav to iesniegumu, un datorā arī nav reģistrēts! Bet tā, ka mēs teicām, ka bija gan, tad aiziet pie skapīšiem meklēt – un kādā mapē atrada arī.
Vismaz to „Brīvā formā rakstīto iesniegumu” pārrakstīja pareizajā veidlapā, iedeva man kārtas numuru (pēc dzirdes aparātiem rindā stāvot vairāk nekā 3000 cilvēku, cerības dabūt ir tikai kaut kad nākamajā gadā, kad, par laimi, tos atkal dalīs LNS). Bet pie ārsta būšot jāiet vēlreiz, lai uzrakstot zīmes un pareizajām veidlapām – MK rīkojums paliek MK rīkojums…
Otrreiz aizgāju pie LORa, reģistratūrā parādīju VTPC vēstuli un lūdzu pārrakstīt uz pareizās veidlapas. To izdarīja piecu minūšu laikā – divus mēnešus pēc „nepareizo” lapu izpildīšanas „pareizās” tagad te bija.
Aizbraucu vēlreiz uz VTPC un iedevu to pareizo lapu. Šoreiz bija pārsteigums: vibrācijas modinātājpulksteni varēja dabūt uzreiz. Samaksāju piecus latus un pulkstenis nokļuva manā īpašumā. Tiesa, klāt pieliktā instrukcija bija tikai angļu valodā. Labi, ka ne ķīniski!
Kamēr galda otrajā pusē šķirstīja mapi ar dokumentiem, paguvu ievērot, ka diezgan daudzas veidlapas izpildītas „nepareizajā variantā”, un ka daudzi brīvās formas iesniegumi rakstīti ar roku – bez vajadzīgā atzinuma un vēl šā tā…
23.10.2009.
Piezīme. Kopš 2010. gada janvāra surdotehnisko līdzekļu dalīšanu pārņēma LNS surdocentrs. Esot grūti orientēties juceklīgajā dokumentācijā. Un rinda joprojām gara. Tiem, kas iesniedza dokumentus 2009. gada septembrī, vēl joprojām nekas nespīd.
06.07.2010.

2010-07-30 15:03:08

Komentāri
Andris
2010-08-06 20:35:16
Ha, par VTPC varētu rakstīt un rakstīt nebeidzamos stāstus. Šī nav invalīdiem draudzīga iestāde. Mainās nosaukums un vadītāji, bet stils paliek nemainīgs!
Gatis
2010-08-08 15:34:46
Bet varbūt ir jāraksta un kaut kur jāapkopo? Savādāk jau mēs savā starpā tikai runājam un augstāk jau neviens neko nezina! Varbūt Apeirons varētu uzņemties?
Kaspars
2010-08-09 14:39:15
Runājot par dzirdes aparātiem, pavisam nesen arī Amerilat MD ir sākuši Phonak analogu un digitālo dzirdes aparātu tirdzniecību.
Baiba Bicēna
2010-10-21 12:51:21
Amerlat un Phonak aparātus tirgo. Nopirkt jau nav grūti (ja ir nauda), bet te runa par piešķiršanu un sadali. un garo rindu, kura. starp citu, nerūk, bet palielinās. Nu jau pagājis vairāk nekā gads kopš iesniedzu pieteikumu, bet mana kārta vēl nav pienākusi.
Linda
2010-11-26 13:58:16
Starcitu, ja esat nodarbināta persona vai persona kas apgūst izglītības programmu, jums ir tiesības dzirdes aparātu saņemt steidzamības kārtā, bet diemžēl atkal jādodas pie ārsta rakstīt jaunu atzinumu ar lūgumu steidzamības kārtā saņemt palīglīdzekli, jo esat piem. nodarbināta.
Baiba Bicēna
2010-11-29 16:04:43
Esmu jau pārgājusi uz to steidzamības kārtu. 🙂
Linda Celma
2012-06-16 00:57:52
Tie lopini ir jau iebarojusies vasts iestaadrr,un jau sen vairs neveelas,vispaar,ko saprast un pusliidz atbilsosi straadaat. Visaatraak no cilveeka tikt valaa ir pateikt,ka ienaacit peec meenesa. Tas nekas,ka cilveeks braucis pus dienu,lai tiktu liidz Riigai. Bet varbuut viniem bij kafijas pauze,un tas nu ir sveeta lieta. Tu tur aiz durviim ,jau 5reiz esi nogiibis. Tiem (ne visiem) galvaa ir tik minuutes,stundas liidz darbadienas beigaam. Ar mani 1,grupa.no saakuma bij taapat,kameer neiztureeju. Tagad viss OK. Bet pierakstiit P.S.gribas -CUUKAS!!! Veiksmi Jums !!!

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa