Jaunieši radīs mākslas darbu, lai pievērstu uzmanību personu ar invaliditāti diskriminācijas jautājumiem

9. augusts. 2022

Lai pievērstu uzmanību personu ar invaliditāti diskriminācijai un lauztu pastāvošos stereotipus, Starptautiskajā Jaunatnes dienā, 12. augustā, notiks Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) un nodibinājuma “Apeirons” kampaņas “Sajūti. Sadzirdi. Saproti.” otrā “Pikselēšanas darbnīca”. Radošās darbnīcas laikā jaunieši ar invaliditāti sadarbībā ar jauniešu festivāla “TRAMPLĪNS” apmeklētājiem radīs mākslas darbu, sekmējot vienotību un izpratni diskriminācijas jautājumos. Darbnīca notiks Āgenskalna tirgus pagalmā no plkst. 15.00 līdz 19.00.

“Pikselēšanas darbnīcas” idejas pamatā ir apzināšanās, ka ikviens no mums tāpat kā pikselis ir maza daļa no kā lielāka, kas izveidojas mijiedarbības procesā. Darbnīcā, uz sieta savienojot audumu strēmeles un ļaujot vaļu iztēlei un pirkstu veiklībai, katrs radīs savu pikseli. Pēc tam mākslinieces no tiem izveidos tekstila kolāžu. Aktivitāte ir daļa no SIF īstenoto pasākumu kopuma sabiedrības saliedētības un dažādības vadības veicināšanai, tai skaitā aktivitātēm diskriminācijas mazināšanai un sabiedrības tolerances veidošanai.

“Sabiedrībā joprojām pastāv gan tieša, gan netieša diskriminācija, kas ietekmē līdzcilvēku dzīves kvalitāti. Lai tiktu veicināta cilvēku ar invaliditāti pilnvērtīga iekļaušanās sabiedrībā, būtiski ir sekmēt empātiju un toleranci, informēt par dažādību visas sabiedrības grupas, šoreiz īpašu uzvaru liekot uz jauniešu mērķauditoriju, kas nereti arī nonāk diskriminētā pozīcijā sava vecuma dēļ. Tā kā sabiedrībā joprojām trūkst izpratnes par būtiskiem diskriminācijas aspektiem, tai pakļautās personas pret sevi vērsto attieksmi mēdz uztver kā normu, bet tā tam nevajadzētu būt. Vēlamies iedrošināt cilvēkus aizstāvēt savas tiesības, kā arī veicināt domāšanas maiņu un pārliecināt, ka ikviena cilvēka individuāla rīcība veido kopējo vidi,” situāciju skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

12. augusts ir Starptautiskā Jaunatnes diena, kurā uzmanība tiek pievērsta jautājumiem, kas ietekmē jauniešu dzīves kvalitāti un iesaisti sabiedrībā, lēmumu pieņemšanā. Festivālā “TRAMPLĪNS” norisināsies daudzpusīgi pasākumi kopā ar jauniešiem.

“Starptautiskajā Jaunatnes dienā vēlamies uzsvērt, ka jaunieši ir dažādi un mums jābūt atvērtiem dažādībai. Nereti šķērslis dažādības veicināšanai ir aizspriedumi un stereotipi, bet vēlamies tos lauzt un parādīt, ka arī jaunieši ar invaliditāti var un grib būt daļa no jaunatnes kopienas un dzīvot sabiedrisku un pilnvērtīgu dzīvi, nevis tikt izstumti. Darbnīcas laikā ikvienam būs iespēja pielikt savu roku mākslas darba tapšanā un parādīt savu atbalstu personu ar invaliditāti diskriminācijas izskaušanai sabiedrībā,” akcentē Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis.

Lai sekmētu zaļo domāšanu un saudzētu apkārtējo vidi darbnīcā tiks izmantoti otrreizējās pārstrādes materiāli sadarbībā ar veikalu “Otrā elpa”, “Brīvbode” un “Tuvu”. Tādējādi nevajadzīgajiem apģērbiem ar defektiem tiks dota otrā elpa – pārtapt mākslas darbā. “Pikselēšanas darbnīcas” ideju izstrādāja tekstilmākslinieces Tatjana Nežberte un Sandra Dzilna.

Lai mudinātu risināt jautājumus par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā un diskriminācijas mazināšanu, radītais mākslas darbs pēc tā izveides tiks dāvināts kādai no valsts augstākajām amatpersonām.
Paralēli darbnīcai būs pieejama arī vēlmju siena un fotostūrītis, lai ne tikai pievērstu plašāku uzmanību jautājumam par personu ar invaliditāti iesaisti sabiedrībā, bet arī uzklausītu līdzcilvēku domas.

Uz vēlmju sienas ikviens varēs piespraust savu zīmīti, uz kuras uzrakstīta ideja, pārdomas, priekšlikums vai kāda vajadzība, kas cilvēkiem šķiet būtiska saistībā ar nevienlīdzīgas attieksmes pret personām ar invaliditāti novēršanu un sekmīgāku iekļaušanu sabiedrībā.

Fotostūrītī ikviens interesents varēs uzņemt fotogrāfiju un dalīties ar to sociālo tīklu vietnēs, draugiem, radiem, lai palīdzētu nodot tālāk vēstījumu par to, ka ikviens no mums ar savu rīcību var mazināt šīs personas grupas diskrimināciju.

“Pikselēšanas darbnīca” ir viena no aktivitātēm kampaņā “Sajūti. Sadzirdi. Saproti.”, kuras mērķis ir veicināt izpratni un palielināt sabiedrības informētību par personu ar invaliditāti ikdienu, lomu sabiedrībā, diskriminācijas pazīmēm, ar ko nākas saskartiem šai sabiedrības daļai. Īstenoto aktivitāšu rezultātā tiks veicināta tolerance un sabiedrības saliedētība starp diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām.

Trešā noslēdzošā radošas darbnīca notiks 20. augustā Imantas apkaimes svētkos no plkst. 12.00 līdz 16.00.

Kampaņu īsteno Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” Sabiedrības integrācijas fonda programmas “Nacionāli saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība” ietvaros.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa