Iznāk grāmata “Pacientu tiesību likuma komentāri”

12. jūnijs. 2019

Kādas tiesības un pienākumus likumdevējs noteicis pacientam un kādus pienākumus tas uzliek ārstniecības personām? 12. jūnijā nāk klajā Pacientu tiesību likumam veltītie komentāri – fundamentāls autoru kolektīva darbs. Pasākuma ietvaros notiks speciālistu diskusija.

Vai persona ar ierobežotu rīcībspēju drīkst lemt par savu ārstniecību? Vai pacientam ir tiesības “tikt aizmirstam” medicīnā? Vai ģimenes ārsta nosūtījuma neizmantošana rada sekas? Vai un kad ārsts var atteikties no pacienta, bet pacients – no ārsta? Uz šiem un vēl citiem jautājumiem autori sniedz izsmeļošas atbildes.

Katrs panta komentārs satur divas pamata daļas. Pirmā daļa sniedz izpratni par komentējamā panta jēgu, tiesisko ietvaru un mērķi, bet komentāra otrā daļa veltīta panta saturiskajai analīzei. Tās mērķis ir skaidrot attiecīgās normas būtiskākos satura un piemērošanas jautājumus, paturot prātā atsevišķas aktualitātes ārstniecības personu ikdienas darbā.

Grāmatu izdevis apgāds “Latvijas Vēstnesis”.

Par to, kāpēc šī grāmata izdota, plašāk varat izlasīt LV portālā: https://lvportals.lv/viedokli/305150-pacientu-tiesibu-regulejuma-trukst-harmonijas-2019

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa