Invaliditātes lietu nacionālās padomes sēde 27. novembrī

26. novembris. 2019

ILNP 2019. gada 27.novembra sēdē tiks skatīti šādi jautājumi:

1. Personu ar invaliditāti darba tiesiskā aizsardzība – ziņotājs Labklājības ministrija.
2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” (Nr.9.1.4.3/16/I/001) ietvaros izstrādātā pieeja invaliditātes noteikšanai bērniem – ziņotājs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.
3. Formalitāšu kārtošanas procesa saīsināšanas iespēja bērniem, kuriem sasniedzot pilngadību, garīgo traucējumu dēļ tiek ierobežota rīcībspēja – ziņotājs Labklājības ministrija.

Padomes locekļiem lūdzam nodrošināt dalību šajā sēdē vai gadījumā, ja padomes loceklis nevar piedalīties sēdē, dalībai deleģēt citu pārstāvi, iesniedzot padomes sekretariātam adresētu vēstuli ar norādi par institūciju pārstāvošo personu līdz 2019.gada 26.novembrim. 

Papildus informāciju var iegūt, rakstot Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākajai ekspertei Rutai Veidliņai uz e-pastu: Ruta.Veidlina@lm.gov.lv, vai zvanot pa tālruni 67782951.

ILNP ir konsultatīva institūcija, kas piedalās personu ar invaliditāti integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā un kuras funkcijas ietver valsts, pašvaldību un citu institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju, juridisko un fizisko personu darbību, lai veicinātu, koordinētu un pilnveidotu personu ar invaliditāti integrāciju (Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr.561 „Invaliditātes lietu nacionālās padomes nolikums”). ILNP priekšsēdētājs ir labklājības ministrs un tās sastāvā ir ekonomikas ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, veselības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, sociālie partneri un lielāko personas ar invaliditāti pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa