17 Jun

Invaliditātes lietu nacionālās padomes sēde 17.jūnijā

14. jūnijs. 2019

ILNP 2019.gada 17.jūnija sēdē tiks skatīti šādi jautājumi:

1. Pastāvošais obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTA) kompensācijas mehānisms personām ar invaliditāti un diskusija par atbalsta nosacījumu izmaiņu priekšlikumiem – ziņotājs biedrība “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”.
2. Aktualitātes sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanā personām ar invaliditāti:
– plānotie pasākumi pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai;
– priekšlikumi piemērojamo atvieglojumu izmaiņām un diskusija par samērīgāko risinājumu – ziņotājs valsts SIA “Autotransporta direkcija”.
3. Informācija par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PUMPURS), akcentējot pieejamo un sniegto atbalstu izglītojamiem ar invaliditāti – ziņotājs Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Invaliditātes lietu nacionālās padomes locekļiem lūdzam nodrošināt dalību šajā sēdē vai gadījumā, ja padomes loceklis nevar piedalīties sēdē, dalībai deleģēt citu pārstāvi, iesniedzot padomes sekretariātam adresētu vēstuli ar norādi par institūciju pārstāvošo personu.

Sākums plkst. 13. Plānotais sēdes ilgums – divas stundas.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa