IA ‘Bērnu oāze” bērnu psiholoģisko izpēti veiks nodibinājums “Centrs Dardedze”

10. aprīlis. 2019

Marta beigās noslēgusies tirgus aptauja par psiholoģiskās izpētes veikšanu un atzinuma sniegšanu par divdesmit septiņiem SIA “Bērnu Oāze” bijušajiem audzēkņiem. Tirgus aptaujas rezultātā pieņemts lēmums par līguma slēgšanu par izpētes veikšanu ar nodibinājumu “Centrs Dardedze”. Pašlaik līgums ir parakstīšanas stadijā.

Ņemot vērā plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par to, ka bijušajiem SIA “Bērnu oāze” audzēkņiem netiek nodrošināta psiholoģiskā izpēte un rehabilitācija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) uzsver – pašlaik tiek risināts jautājums par psiholoģisko izpēti. VBTAI, ievērojot likuma normas, veic visu nepieciešamo, lai SIA “Bērnu oāze” audzēkņi saņemtu izpēti iespējami īsākos termiņos. Tajā pašā laikā tiem SIA “Bērnu oāze” audzēkņiem, kam tas bija aktuāli nepieciešams, ar VBTAI starpniecību psiholoģiskā palīdzība tika nodrošināta nekavējoši.

Risinot jautājumu par SIA “Bērnu oāze” bērniem, VBTAI tikšanās laikā ar Tiesībsarga un Labklājības ministrijas pārstāvjiem puses vienojās, ka nepilngadīgajiem ir nepieciešams laiks, lai adaptētos jaunajās mājvietās. Šajā laikā iesaistīto iestāžu personāls un speciālisti, novērojot bērnu uzvedību un iekļaušanos jaunajos apstākļos, uzkrāja informāciju, kas būs jānodod psiholoģiskās izpētes veicējiem, paralēli tam gādājot, lai krīzi pārdzīvojušie nepilngadīgie pēc iespējas labāk iekļautos jaunajos kolektīvos un pārdzīvotu stresu, tostarp saņemot arī nepieciešamo psiholoģisko atbalstu un palīdzību, ko var nodrošināt katra konkrētā aprūpes iestāde.

http://lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91261-sia-bernu-oaze-bernu-psihologisko-izpeti-veiks-nodibinajums-centrs-dardedze

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa