Filmēšanas vajadzībām meklē dzīvokli, kas pielāgots cilvēkam ratiņkrēslā!

9. novembris. 2023

Topošās daudzsēriju māklsas filmas “Asistente” filmēšanas vajadzībām, meklējam dzīvokli, kas pielāgots cilvēkam ratiņkrēslā Rīgā vai Pierīgā. Filmēšana paredzēta šī gada 11. decembrī. Par dzīvokļa filmēšanu paredzēta atlīdzība. 

Daudzsēriju filmas “Asistente” galvenā varone Lulū cenšas risināt dažādas aktuālas problēmas, tai skaitā vides nepieejamību.  Lulū cenšas palīdzēt Kristīnei, kuras meita jau no mazotnes ir ratiņkrēslā, tāpēc meklējam dzīvokli, kurā vide pielāgota jaunam cilvēkam ratiņkrēslā, kurā filmā varētu dzīvot Kristīne un viņas pilngadīgā meita.

Filmēšana paredzēta aptuveni pusi dienas. Pirms filmēšanas nepieciešama neliela iekārtošana, pēc filmēšanas novākšana.

Lūgums sazināties  un dzīvokļa foto sūtīt filmēšanas vietu koordinatorei Ievai Eihei – 26548597  ieva.eihe@gmail.com

Filmas prezentācija: ASISTENTE_PREZENTĀCIJA

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa