Domnīcā diskutēs par uzvedības traucējumu problēmām pirmsskolas vecuma bērniem

9. decembris. 2018

Trešdien, 12. decembrī, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizē domnīcu - forumu “Zinoši pieaugušie – bērna drošības un veselīgas attīstības pamats”, kas ļaus speciālistiem diskutēt par agrīnas uzvedības traucējumu diagnostikas nozīmi pirmsskolas vecuma bērniem un veicamajiem pasākumiem bērnu uzvedības traucējumu mazināšanai.

Foruma mērķauditorija ir pirmsskolas izglītības iestāžu speciālisti, kā arī vecāku un audžuģimeņu pārstāvji, valsts un pašvaldību speciālisti, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Foruma mērķis – izglītot sabiedrību par aktuālajiem jautājumiem pirmsskolas vecumu bērnu uzvedības traucējumu mazināšanai, kā arī par veiksmīgas speciālistu un vecāku savstarpējās sadarbības nozīmi.

Forumā diskutēs par izaicinājumiem vardarbības atpazīšanai un novēršanai pirmsskolas izglītības iestādēs, par to, kā atpazīt bērnus ar uzvedības problēmām speciālās pedagoģijas aspektā, par bērnu uzvedības problēmu indikatoriem pārciestu krīžu, traumu vai vardarbības gadījumos. Vienlaikus tiks sniegta informācija par veiksmīgas sadarbības labās prakses piemēriem un uzklausīta vecāku pieredze par bērnu pirmskolas izglītības ceļu.

Pēc prezentācijām plānota paneļdiskusija, kurā foruma dalībniekiem būs iespēja uzdot interesējošos jautājumus ekspertiem. Foruma apmeklētāji varēs arī līdzdarboties darba grupās, lai kopīgi ar ekspertiem rastu efektīvākos risinājumus bērnu uzvedības traucējumu mazināšanai. Foruma darba grupas rezultāti tiks apkopoti un publicēti VBTAI mājaslapā, kā arī izmantoti VBTAI darbības pilnveidei darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem.

Forumā VBTAI pārstāvji arī informēs par VBTAI Konsultatīvās nodaļu kā resursu pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības problēmu risināšanas ceļā.  Konsultatīvā nodaļa strādā multidisciplinārā komandā un tās sastāvā ir sociālais darbinieks, klīniskais psihologs, speciālais pedagogs, bērnu psihiatrs un atkarību profilakses speciālists (tiek pieaicināts nepieciešamības gadījumā).

Forums notiks 12. decembrī plkst. 9-30 viesnīcā “Riga Islande Hotel”, Ķīpsalas ielā 2.

VBTAI no 2016. gada aprīļa līdz 2021. gada martam īsteno “Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”. VBTAI Konsultatīvā nodaļa izveidota projekta ietvaros.

www.lm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa