Darba devējiem, kuri nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, NVA piedāvā darba vietas pielāgošanas pakalpojumu

23. janvāris. 2024

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus, kuri nodarbina darbiniekus ar invaliditāti, pieteikties ergoterapeita pakalpojumam un saņemt vienreizējo dotāciju līdz 1000 eiro darbinieka ar invaliditāti darba vietas pielāgošanai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un tehnisko palīglīdzekļu iegādei, piegādei un uzstādīšanai. Darba vietu pielāgošanas pasākumus bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti NVA īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) Plus projekta „Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” ietvaros.

Darba vietas pielāgošanas pakalpojumam aicināti pieteikties komersanti un komercsabiedrības (personālsabiedrības un kapitālsabiedrības), kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, un darba attiecību turpināšanai ir nepieciešams veikt iekārtoto darba vietu pielāgošanu. Dotācija darba vietas pielāgošanas tiek piešķirta atbilstoši ergoterapeita atzinumam un darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei.

Kā darba devējam pieteikties atbalsta saņemšanai?

1. solis Jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Darba vietas pielāgošana”.

2. solis

Jāparaksta pieteikums ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz NVA oficiālo elektronisko adresi (e-adresi), kas pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā Kontakti.

Detalizētāka informācija par NVA preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu “Darba vietu pielāgošanas pasākumi bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti” pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Darba vietas pielāgošana”.

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa