03 Mar

Cilvēktiesību centrs aicina uz diskusiju par naida noziegumiem pret cilvēkiem ar invaliditāti

21. februāris. 2020

Diskusija plānota š.g. 3. martā no plkst. 11.00 līdz 13.00 Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento telpās Antonijas ielā 24-20 (ieeja caur vārtiem).

Pasākuma laikā tiks prezentēts izpētes ziņojums par naida noziegumiem pret personām ar invaliditāti Latvijā, Igaunijā un Lietuvā un rekomendācijas kā uzlabot šādu noziegumu izmeklēšanu un atbalstu cietušajiem, kam sekos diskusija par rekomendācijām, NVO un tiesībsargājošo iestāžu pieredzi un iespējamo sadarbību.

Diskusija tiek rīkota projektā “Policijas un NVO sadarbība naida noziegumu novēršanai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā”. Projekta mērķis ir stiprināt sadarbību starp policiju un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā arī stiprināt NVO kapacitāti naida noziegumu identificēšanā un atbalsta sniegšanā naida noziegumos cietušajiem. Vairāk par projektu: http://cilvektiesibas.org.lv/lv/projects/policijas-un-nvo-sadarbiba-cina-ar-naida-noziegumi-469/

Uz diskusiju aicināti NVO, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, valsts un pašvaldības policijas pārstāvji.

Lūdzam nosūtīt pārstāvju vārdus, amatus un kontaktus līdz 28. februārim uz e-pastu: sigita.odina@gmail.com

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa