Balvas sirds cilvēkiem un uzņēmīgajiem

29. novembris. 2018

No sirds pateikts paldies bieži ir vērtīgāks par jebkuru dāvanu, tāpēc tiesībsargs šogad sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu apvienību Apeirons un Latvijas Nacionālo bibliotēku piešķīra Gada balvu cilvēku ar invaliditāti atbalstam, lai godinātu tos, kuri aizstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības un veicina viņu iekļaušanu sabiedrībā.

Balvas tika piešķirtas 27. novembrī, kad notika arī Invaliditātes dienai veltīta konference Vai viegli dzīvot sabiedrībā?, sešās nominācijās.

Nevalstisko organizāciju kategorijā galveno balvu nominācijā Uzdrīkstēšanās piešķīra fondam Nāc līdzās!, bet atzinības rakstu Latvijas Cistiskās fibrozes biedrībai. Fondam Iespēju tilts balva kā nodarbinātības veicinātājam, savukārt nominācijā Bērnu atbalsts balva biedrībai no Bauskas Ābulis. Rehabilitācijas centrs Poga saņēma balvu kā Pakalpojumu nodrošinātājs, atzinības raksti šajā nominācijā biedrībai Cerību spārni (Siguldā) un biedrībai Mēs saviem bērniem (Madonā).

Arī kategorijā Individuālais sniegums piešķirtas vairākas balvas. Nominācijā Uzdrīkstēšanās galveno balvu saņēma Margita Kanopka (attēlā balvu Margitai pasniedz tiesībsargs Juris Jansons), kuru balvai bija pieteicis dēls. Atzinības rakstus saņēma Zanda Vītola un Arita Strode-Kļaviņa. Galveno balvu kā nodarbinātības veicinātāji saņēma Ieva un Arnis Zundas no Camphill Rožkalni. Kā sociālo tīklu balss balvu saņēma Liāna Krūmiņa, bet atzinības rakstus – Anete Bendika, Jolanta Kalniņa un Jūlija Kiriļenko. Mājturības skolotāja no Liepājas Evija Zāģere saņēma balvu nominācijā Izglītotājs, bet šajā pašā nominācijā atzinības rakstus saņēma – dabaszinību skolotājs Jānis Ķirsis un treneris Gints Feldmanis. Kaspars Markševics no Latvijas Bērnu bāreņu fonda ieguva balvu kā Bērnu atbalsts, bet atzinības rakstu – Laila Zemīte no Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas “Sadzirdi.lv”. Nominācijā Pakalpojuma nodrošinātājs galveno balvu saņēma Diāna Mekša (centrs Solis augšup), atzinības rakstus – Bērnu slimnīcas darbiniece Vita Šteina un Daugavpils novada sociālā darbiniece Ligita Liepiņa.

INGA PAPARDE
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa