Atvieglos lēmuma pieņemšanu autostāvvietas izveidei personām ar invaliditāti

21. janvāris. 2021

Saeima ceturtdien, 21.janvārī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Dzīvokļa īpašuma likumā, kas paredz vienkāršot lēmuma pieņemšanu dzīvojamo māju īpašniekiem par autostāvvietas izveidošanu pie dzīvojamās mājas personām ar invaliditāti.

Lēmumu par ceļa zīmes izvietošanu un autostāvvietas izveidi personām ar invaliditāti varēs pieņemt, ja par to nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem. Iepriekš šādu lēmumu pieņemšanai bija nepieciešams, lai “par” nobalso trīs ceturtdaļas no visiem dzīvokļu īpašniekiem.

Tāda pat kārtība noteikta, lai iedzīvotāji varētu pieņemt lēmumu pie dzīvojamās mājas izveidot stāvvietu elektromobiļiem, vienlaikus ierīkojot arī elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu.

Grozījumu anotācijā uzsvērts, ka, atvieglojot lēmuma pieņemšanu par specializētas stāvvietas izveidi, varētu tikt aizskartas to iedzīvotāju intereses, uz kuriem neattieksies ar lēmumu noteiktās priekšrocības. Taču, ievērojot personu ar invaliditāti, kas uzskatāmas par mazaizsargātu iedzīvotāju grupu, tiesības, kā arī valsts noteiktās prioritātes un pasākumus vides pieejamības nodrošināšanai personām ar invaliditāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanas un elektromobilitātes veicināšanā, izplūdes gāzu mazināšanā un gaisa kvalitātes uzlabošanā, šādu lēmumu pieņemšanas procesa atvieglošana ir visas sabiedrības interesēs, teikts grozījumu anotācijā.

Likuma izmaiņas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/29471-atvieglos-lemuma-pienemsanu-autostavvietas-izveidei-personam-ar-invaliditati

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa