Atbalsts norēķiniem par elektroenerģiju

28. oktobris. 2021

Lai kompensētu elektroenerģijas cenu kāpumu, visām aizsargātā lietotāja grupām no šī gada 1. novembra nedaudz vairāk kā vienu gadu ir paredzēts par 10 eiro lielāks atbalsts, nekā tas tika noteikts no 1. septembra.

Jaunās atbalsta summas ir apstiprinātas Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumu Nr. 345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi” grozījumos, kas stājas spēkā sestdien, 23. oktobrī.

No šī gada 1. septembra atbalstam aizsargātajiem lietotājiem tika noteikta konstanta summa – 5 vai 10 eiro mēnesī.

No 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. decembrim aizsargātajam lietotājam noteikts maksājuma samazinājums norēķiniem par elektroenerģiju šādā apmērā:

  • trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai (personai) – 15 eiro (pašreiz 5 eiro);
  • ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, – 15 eiro (pašreiz 5 eiro);
  • personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 15 eiro (pašreiz 5 eiro);
  • daudzbērnu ģimenei – 20 eiro (pašreiz 10 eiro).

Atbalsts tiks piemērots decembra sākumā saņemtajos rēķinos par patērēto elektroenerģiju novembrī, norādīts Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) informācijā.

 

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa