Asistenta pakalpojums skolēniem ar invaliditāti tiks saglabāts, mācoties attālināti

27. marts. 2020

Izglītības un zinātnes ministrijas nodrošinātais asistenta pakalpojums pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai izglītības iestādē skolēniem ar invaliditāti tiks saglabāts, arī īstenojot mācības attālināti.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā:

· vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem asistents pieejams līdz 40 stundām nedēļā;
· vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem asistents pieejams līdz 25 stundām nedēļā.

Detalizētāk: https://likumi.lv/ta/id/313412-par-asistenta-pakalpojumu-arkartejas-situacijas-laika

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa