Aptauja par vides pieejamības pielāgojumu nepieciešamību personas mājoklī

17. decembris. 2020

Labklājības ministrija aicina piedalīties aptaujā, lai noskaidrotu cilvēku ar invaliditāti dzīves apstākļu kvalitāti.

Aptaujas mērkis ir identificēt tās grūtības, ar kurām visbiežāk sastopas cilvēki ar kustību traucējumiem, kuriem ir ierobežotas pārvietošanās spējas, līdz ar to apgrūtināta piekluve valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem un nodarbinātībai.

Iegūtie aptaujas rezultāti tiks izmantoti sociālās iekļaušanas politikas attīstībai un investīciju piesaistei personu ar invaliditāti dzīves apstākļu uzlabošanai.

Aptauja ir šeit

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa