Aicinām kļūt par brīvprātīgajiem valsts sociālās aprūpes centros

2. augusts. 2018

Brīvprātīgais darbinieks ir sirsnīgs, palīdzēt gribošs cilvēks, kurš strādā bez finansiālas atlīdzības, pretī saņemot bērnu mīlestību un VSAC darbinieku pateicību, iegūstot pieredzi un zināšanas profesionālu pasniedzēju vadībā.

Par brīvprātīgo var kļūt jebkura pilngadīga persona, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības. Katram, kas to vēlas, ir iespēja kļūt par brīvprātīgo darbinieku centrā, ziedojot tam pāris stundas dienā, nedēļā vai mēnesī atkarībā no vēlmēm un iespējām.

Latvijā ir sešas VSAC filiāles, kurās brīvprātīgie darbinieki var palīdzēt bērnu audzināšanā un aprūpēšanā:

1. VSAC “Rīga” filiāle “Rīga”, kas atrodas Kapseļu ielā 31/18, Rīgā.
2. VSAC “Rīga” filiāle “Pļavnieki”, kas atrodas Zebiekstes ielā 3, Rīgā.
3. VSAC “Rīga” filiāle “Teika”, kas atrodas Stāmerienas 4, Rīgā.  Papildus informācija:
4. VSAC “Rīga” filiāle “Baldone”, kas atrodas Mežvidu ielā 17, Baldone, Baldones novadā.
5. VSAC “Latgale” filiāle “Kalkūni”, kas atrodas Komunālā iela 104, Kalkūnos, Daugavpils novadā.
6. VSAC “Kurzeme” filiāle “Liepāja”, kas atrodas Apšu ielā 3, Liepājā.

Šīs filiāles ar prieku sagaidītu un uzņemtu trīs vai četrus brīvprātīgos dienā, kuri līdz trim stundām varētu palīdzēt piepildīt bērnu ikdienu ar uzmanību un rūpēm – auklēt, pabarot, spēlēties, lasīt, dziedāt, organizēt radošās un spēļu nodarbības, ritmikas nodarbības, pastaigāties un darīt citas lietas, kas tik ļoti svarīgas labai bērnībai. Konkrētais uzdevums tiktu precizēts filiālē atbilstoši nepieciešamībai un situācijai konkrētajā dienā.
Lai kļūtu par brīvprātīgo darbinieku:

1. jāiepazīstas ar informāciju par VSAC filiālēm un to atrašanās vietu, kā arī informāciju par katras konkrētās filiāles vajadzībām pēc brīvprātīgo darbinieku atbalsta bērnu aprūpes procesa nodrošināšanā;
2. jāizvēlas konkrētā VSAC filiāle, kurā vēlaties veikt brīvprātīgo darbu;
3. jāaizpilda pieteikums brīvprātīgajam darbam, t.sk. norādot izvēlēto VSAC filiāli;
4. jānogādā pieteikums Labklājības ministrijā, Skolas ielā 28, Rīgā (ar norādi “Brīvprātīgā darba pieteikums” nododot apsargam) vai Jums tuvākajā/ērtāk sasniedzamajā VSAC filiālē.

Ja nav iespējas izdrukāt pieteikumu, tad gan Labklājības ministrijā, gan VSAC filiālēs ir pieejamas jau izdrukātas pieteikuma veidlapas un tās var aizpildīt uz vietas.

Tiklīdz VSAC būs izvērtējusi pieteikumu un personas datu pārbaude apliecinās, ka nepastāv šķēršļi brīvprātīgā darba veikšanai, VSAC tiks noslēgts līgums par brīvprātīgā darba veikšanu konkrētā filiālē.

Ko brīvprātīgajiem darbiniekiem piedāvā VSAC?

1. nodarbošanos atbilstoši interesēm un iespējām,
2. atbalstu, profesionāļu vadītu apmācību un supervīziju,
3. kopīgus pasākumus,
4. kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar brīvprātīgā darba veikšanu (obligātā veselības pārbaude, nokļūšana).

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties:

• par brīvprātīgo darbu VSAC “Rīga” filiālē “Rīga”, “Pļavnieki”, “Teika” un “Baldone” ar brīvprātīgā darba koordinatori Kristīni Jarmakoviču, kontakti: tel.67436870; e-pasts: kristine.jarmakovica@vsacriga.gov.lv
• par brīvprātīgo darbu VSAC “Latgale” filiālē “Kalkūni” ar brīvprātīgā darba koordinatori Lindu Biķernieci, tel.65175244, e-pasts: latgale@vsaclatgale.gov.lv
• par brīvprātīgo darbu VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja” ar brīvprātīgā darba koordinatori Antru Osi, tel. 63491793, e-pasts: antra.ose@vsackurzeme.gov.lv
• par brīvprātīgo darbu VSAC ar Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecāko eksperti Sigitu Rozentāli, tel.67021663, e-pasts: sigita.rozentale@lm.gov.lv
www.lm.gov.lv

Režīmi ar pastiprinātu kontrastu

Aa
Aa
Aa